13

Auction: 
20.10.2019
Author: 
Olbram Zoubek
Roky: 
(1926 Praha – 2017 Praha)
Year: 
(1926 – 2017)
Název díla: 
Afrodité s jablkem
Artwork: 
Afrodité with Apple
Created: 
květen 1996
Created: 
May 1996
Vyvolávací/Prodejní cena: 
750.000 Kč
Odhadní cena: 
1.200.000 – 1.600.000 Kč
Starting/Selling price: 
28 850 EUR
Estimate: 
46 150 – 61 540 EUR
Sold: 
1.200.000 Kč
bronz 
výška 212 cm 
signováno na plintě: O. Zoubek 
původně určeno pro svatební síň v Karviné
 
Posouzeno a konzultováno s PhDr. Polanou Bregantovou, dcerou autora a předsedkyní správní rady Nadačního fondu Kmentová Zoubek.
Přiloženo potvrzení autenticity autora Olbrama Zoubka z roku 2013.
 
bronze
height: 212 cm
signed on the plinth: O. Zoubek
originally intended for the wedding hall in Karvina
 
Consulted with Dr Polana Bregantova, daughter of the author and chairwoman of the Board of Trustees of the Kmentova Zoubek Foundation.
Confirmation of authenticity by Olbram Zoubek attached, from 2013.