56

Auction: 
20.10.2019
Author: 
Max (Maxim) Kopf
Roky: 
(1892 Vídeň – 1958 Vermont)
Year: 
(1892 – 1958)
Název díla: 
Krajina s postavami (pravděpodobně motiv z Torbole u Lago di Garda)
Artwork: 
Landscape with figures (probably motif from Torbole at Lake Garda)
Vyvolávací/Prodejní cena: 
300.000 Kč
Odhadní cena: 
400.000 – 600.000 Kč
Starting/Selling price: 
11 540 EUR
Estimate: 
15 380 – 23 080 EUR
Sold: 
-
olej, plátno, lepenka 
60,5 x 71 cm 
signováno vpravo dole: M Kopf 
 
Posouzeno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým, PhDr. Arno Paříkem (Židovské muzeum Praha) a Mgr. Alenou Havlíkovou.
Přiloženo potvrzení autenticity.
oil, canvas, cardboard
Dimensions: 60,5 x 71 cm
signed lower right: M Kopf
 
Consulted with Professor Jaromir Zemina, Dr Jiri Machalicky, Dr Arno Parik (Jewish Museum Prague) and Alena Havlikova.
Confirmation of authenticity attached.