103

Auction: 
20.10.2019
Author: 
Jiří Kornatovský
Roky: 
(1952 Plasy)
Year: 
(1952)
Název díla: 
Bez názvu
Artwork: 
Untitled
Created: 
1999
Created: 
1999
Vyvolávací/Prodejní cena: 
15.000 Kč
Odhadní cena: 
20.000 – 30.000 Kč
Starting/Selling price: 
580 EUR
Estimate: 
770 – 1 150 EUR
Sold: 
18.000 Kč
uhel na papíře
výřez pasparty: 68,5 x 98,5 cm 
signováno a datováno vlevo dole: Kornatovský 99 
 
Provenience: významná sbírka, Praha
 
Přiloženo potvrzení autenticity.
charcoal on paper
cut out a passe-partout: 68,5 x 98,5 cm
signed and dated lower left: Kornatovský 99
 
Provenance: significant collection, Prague

Confirmation of authenticity attached.