Items in charity auction

20.10.201920.10.2019 - 20.10.2019

Adolf Loos Apartment and Gallery uspořádala další charitativní aukci, která se uskutečnila před zahájením samotné aukce, dne 20. října 2019 od 14 hodin ve velké výstavní síni Mánes v Praze. Charitativní aukce je ideální příležitost, jak spojit zájem o umění s pomocí konkrétním institucím. Aukční výtěžek bude v plné výši darován na podporu Nadačního fondu Filipa Venclíka Domova sociální péče Hagibor. Adolf Loos Apartment and Gallery věří, že výtěžek z aukce vybraných uměleckých děl přinese nejen užitek, ale i radost všem obdarovaným. Velké poděkování patří Karlu Cudlínovi, Janu Dobrovskému a Krištofu Kinterovi, kteří nám do aukce svá díla poskytli zcela zdarma s úctou a respektem k lidem, kteří tuto pomoc potřebují. 
 
 
Celkový výtěžek charitativní aukce činil: 80.000 Kč.
- ke kladívkové ceně nebyla účtována aukční přirážka –
 
 
NADAČNÍ FOND FILIPA VENCLÍKA (položka A) 
Vlastimil Venclík je známý jako režisér a autor scénářů a divadelních her. V roce 1993, krátce po maturitě, zahynul jeho devatenáctiletý syn. Zastal se napadených lidí, a pak se sám stal cílem násilného útoku. Na jeho následky po dvanácti hodinách zemřel. Ten, koho se zastal, neprojevil ani tolik odvahy, aby přišel svědčit k soudu. Téma násilí a boje proti němu se stalo nejsilnějším motivem Vlastimila Venclíka. Založil proto Nadační fond Filipa Venclíka, který od roku 1999 spolupracuje s Bílým kruhem bezpečí. Jeho cílem je finančně pomáhat obětem trestných činů. 
 
DOMOV SOCIÁLNÍ PÉČE HAGIBOR (položky B, C) 
Domov sociální péče Hagibor vznikl jako projekt s posláním poskytovat velký výběr sociálních služeb seniorům, kteří přežili holocaust. Patří sem zejména zajištění příjemného ubytování, sociální a ošetřovatelská péče, kvalitní strava, sociálně-terapeutické služby, skupinové a individuální aktivity. Speciální důraz je kladen na individuální přístup ke každému člověku a zachování lidské důstojnosti i v nepříznivých životních situacích. 
 
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na setkání!
Adolf Loos Apartment and Gallery
Adolf Loos Apartment and Gallery organized another charity auction, which took place before the auction starts, on October 20, 2019 at 2 pm in the Mánes Exhibition Hall in Prague. Charity auction is an interesting opportunity to combine interest in art through a specific institutional. The auction proceeds will be fully donated to The Filip Venclík Foundationand Hagibor Social Care Home. Adolf Loos Apartment and Gallery believe that the proceeds from the auction of selected works of art will bring not only the benefit but also the joy of all the recipients. We are very grateful to Karel Cudlín, Jan Dobrovský and Krištof Kintera, who donated their works to this charity auction.
There is no buyer's premium for the lots in charity auction.
 
 
The total yield of the charity auction was: 80.000 CZK.
- no auction price added to the hammer price -
 
The Filip Venclik Foundation - lot A
Hagibor Social Care Home - lots B, C 
 
Thank you for your favor and we look forward to seeing you again!
Adolf Loos Apartment and Gallery
AukceAuction

A: Krištof Kintera | PříbuzníRelatives

(1973 Praha)(1973) Vydraženo:Sold: 20.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 7.000 KčStarting/Selling price: 270 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

B: Karel Cudlín | Praha 2019Prague 2019

(1960 Praha)(1960) Vydraženo:Sold: 30.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 30.000 Kč Starting/Selling price: 1 150 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

C: Jan Dobrovský | Tažní koně (Nabarvené ptáče)Draft Horses (The Painted Bird)

(1960 Praha)(1960) Vydraženo:Sold: 30.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 30.000 KčStarting/Selling price: 1 150 EUR
...
...
zobrazit detail show detail