Contacts

Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o.

U Starého hřbitova 40/6
110 00 Prague 1 – Josefov
IČO: 285 19 213

Director: Vladimír Lekeš
E-mail: loos@aloos.cz
Telefon: ( +420) 602 325 990

Mánes Gallery Exhibition space

Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o.
Masarykovo nábřeží 250/1
110 00 Prague 1

Curator: Jana Žantovská >>
E-mail: janazantovska@gmail.com
Telefon: ( +420) 602 886 621

Art Consultant: Alena Havlíková >>
E-mail: alhavlikova24@gmail.com

Follow us: