106

Auction: 
4.2.2018
Roky: 
(1939 Piešťany – 2007 Bratislava)
Year: 
(1939 – 2007)
Název díla: 
Otázniky (Anti-obraz)
Artwork: 
Question Marks (Anti-painting)
Created: 
1969
Created: 
1969
Vyvolávací/Prodejní cena: 
290.000 Kč
Odhadní cena: 
400.000 – 500.000 Kč
Starting/Selling price: 
11 370 EUR
Estimate: 
15 690 – 19 610 EUR
Sold: 
290.000 Kč / 11 600 EUR
barva na textilu
57 x 92,5 cm
signováno, datováno a popsáno vzadu: JULIUS KOLLER 1969 „OTÁZNIKY“ (ANTI-OBRAZ, TEXTEXTIL)
 
Provenience: sbírka významné historičky umění, která dílo získala přímo od umělce
 
Posouzeno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Jiřím Machalickým.
 
Július Koller byl významný umělec, představitel generace slovenského konceptuálního umění a neoavantgardy. V letech 1959–1965 studoval Na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě u prof. Jána Želibského. Založil UFO Galerii Ganek (1971) a spolu s Petrom Rónaiom a Milanom Adamčiakom sdružení Nová vážnost (1990).
 
Za svůj erbovní znak zvolil otazník. Maloval si jej na čelo, natíral jím státní znak, vyvěšoval jej jako svou kmenovou vlajku nebo jím zdobil předměty denní potřeby. Jedním z Kollerových životních témat je tzv. UFO. Jedná se o zkratku, která v různých situacích znamená různé věci. Například na popisku fotografie z roku 1970, na níž pózuje Koller s pingpongovými míčky zastrčenými za brýlemi místo očí, to znamená Univerzálno-kultúrne Futurologické Operácie. V dalších variacích písmena odkazují k pojmům jako Utopický, Fantastický, Faktografický, Filozofický, Otazníky, Ornament, Orientace, Originály atd. Nejde ale o pouhé dadaistické výstřelky. Sebeironie Kollerových děl je zároveň vždy doprovozena více či méně implicitním komentářem světa, který jej obklopuje. Práce se vztahem fikce—realita je zároveň odrazem nucené improvizace umělce v reálně socialistických podmínkách. Tzv. UFO Galéria Ganek odkazuje k založení fiktivní galerie, jež není přístupná běžným návštěvníkům a má sloužit ke komunikaci s extraterestriálními civilizacemi. Zatímco Galéria Ganku označuje skutečnou lokalitu v Tatrách poblíž polských hranic, v Kollerově světě šlo o fiktivní místo určené k realizaci jeho neuskutečnitelných uměleckých plánů...
(Jan Váňa, komentář, Július Koller: umění jako vztah člověka ke světu)
Paint on the textile
Dimensions: 57 x 92,5 cm
Signed, dated and inscribed verso "JULIUS KOLLER 1969 „OTAZNIKY“ (ANTI-OBRAZ, TEXTEXTIL)"
 
Provenance: the collection of an important art historian who has gained the artwork directly from the artist
 
Consulted with Professor Jaromir Zemina and Dr Jiri Machalicky.