58

Auction: 
28.10.2018
Roky: 
(1899 Dolní Čermná – 1942 Praha)
Year: 
(1899 – 1942)
Název díla: 
Lampiony
Artwork: 
Lanterns
Created: 
1925
Created: 
1925
Vyvolávací/Prodejní cena: 
8.200.000 Kč
Odhadní cena: 
12.000.000 – 16.000.000 Kč
Starting/Selling price: 
321.570 EUR
Estimate: 
470.590–627.450 EUR
Sold: 
8.500.000 Kč / 333.330 EUR
olej na plátně
56 x 63 cm
signováno vlevo dole: Štyrský 
Provenience:
- sbírka Dr. Ivo Rottera, Národní galerie Belvedere, Vídeň
 
Vystaveno:
- „Styrsky et Toyen“, Galerie d’Art Contemporain, Paříž, 27. listopad–10. prosince 1926, č.k. 24
- „Jindřich Štyrský“, posmrtná retrospektiva, SVU Mánes, Praha, 4.– 25. dubna 1946, č. k. 81
- „Unbekannte Schätze“, zámek Rosenau, 1998, reprodukováno v katalogu výstavy na str. 43
- „Tschechische Avantgarde 1910-1950“, Museum Kinsky, Vídeň, 2003
- „Jindřich Štyrský“, Galerie hl. m. Prahy, Praha, 30. května–9. září 2007, č.k. 59, reprodukováno v katalogu výstavy na str. 92, obr. č. 99
- vystaveno jako dlouhodobá zápůjčka v Národní galerii Belvedere, Vídeň
 
Publikováno:
- Lenka Bydžovská, Karel Srp, Jindřich Štyrský, monografie, Argo 2007, Praha, reprodukováno, str.92 
 
Přiložena expertíza prof. Dr. Františka Dvořáka, Praha, ze dne 20. listopadu 1996.
Posouzeno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, Ph.D., PhDr. Jiřím Machalickým a Mgr. Alenou Havlíkovou.
Přiložena expertíza prof. PhDr. Jiří Hlušička, Brno, ze dne 27.listopadu 1996.
Přiloženo potvrzení autenticity.
oil on canvas
56 x 63 cm
signed lower left: Štyrský 
Provenance:
- the collection of Dr. Ivo Rotter, National Gallery Belvedere, Vienna 
 
Exhibited:
- „Styrsky et Toyen“, Galerie d’Art Contemporain, Paris, November 27–December 10, 1926, cat. no. 24
- „Jindřich Štyrský“, retrospective exhibition, SVU Mánes, Prague, April 4–25, 1946, cat. no. 81
- „Jindřich Štyrský“, Dům u Kamenného zvonu, Prague City Gallery, May 30–September 9, 2007, cat. no. 59
- „Unbekannte Schätze“, The Rosenau Castle, 1998, reproduced in the exhibition catalogue, p. 43
- „Tschechische Avantgarde 1910-1950“, Museum Kinsky, Wien, 2003
- „Jinřich Štyrský“, Prague City Gallery, May 30 – September 9, 2007, reproduced in the exhibition catalogue, p. 92, pic. no. 99
- exhibited as a long-term loan at National Gallery Belvedere, Vienna
 
Publicated:
- Lenka Bydžovská, Karel Srp, Jindřich Štyrský, monography, Argo 2007, Praha, reproduced on p.92 
 
Consulted with Professor Jaromír Zemina, Dr Karel Srp, Dr Jiří Machalický and Mgr Alena Havlíková.
Expertise by Professor František Dvořák attached, dated November 20, 1996, Prague.
Expertise by Professor Jiří Hlušička attached, dated November 27, 1996, Brno.
Confirmation of authenticity attached.