26

Auction: 
31. 1. 2016
Roky: 
(1856 Nový Jičín - 1925 Vídeň)
Year: 
(1856 Nový Jičín - 1925 Vienna)
Název díla: 
Dívka s květinami
Artwork: 
Girl with Flowers
Vyvolávací/Prodejní cena: 
22.000 Kč
Starting/Selling price: 
810 EUR

akvarel na papíře
výřez pasparty: 13,5 x 12 cm
signováno vpravo nahoře: E. Veith, Wien

watercolour on paper
cut of passe-partout: 13,5 x 12 cm
signed upper right: E. Veith, Wien