98

Auction: 
31. 1. 2016
Roky: 
(1914 Protivín - 2002 Praha)
Year: 
(1914 Protivín - 2002 Prague)
Název díla: 
Dopis ze souhvězdí štíra 2162
Artwork: 
Letter from Scorpio Constellation 2162
Vyvolávací/Prodejní cena: 
12.000 Kč
Starting/Selling price: 
440 EUR

začátek 60. let 20. století
dvě koláže na papíře
28,5 x 23 cm, 21 x 15 cm
signatura nezjištěna: autor své práce začátkem 60. let většinou nesignoval
Provenience: ze sbírky malíře Ladislava Nováka

beginning of 1960’s
two collages on paper
28,5 x 23 cm, 21 x 15 cm
signature not found: artists didn’t sign most of his works of the beginning of 1960’s
Provenance: collection of Czech painter Ladislav Novák