20

Auction: 
14.5.2017
Roky: 
(1873 Kroměříž – 1962 Praha)
Year: 
(1873 - 1962)
Název díla: 
V ráji
Artwork: 
In Paradise
Created: 
1918
Created: 
1918
Sold: 
26.000 Kč / 974 EUR
dřevoryt
výřez pasparty: 81,5 x 54,5 cm
signováno a datováno vpravo dole "MAX ŠVABINSKÝ 1918"
 
Posouzeno Doc. PhDr. Marií Mžykovou, CSc. a Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou.
Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka, CSc.
Woodcut
Cut from mat: 81,5 x 54,5 cm
Signed and dated lower right "MAX ŠVABINSKÝ 1918"
 
Consulted with Professor Marie Mzykova and Professor Jaromir Zemina.
Confirmation of authenticity by Professor Tomas Vlcek attached.