Položka 52. Frau mit dem Sklaven / Žena a otrok

Oskar Kokoschka
(1886 Pochlarn – 1980 Montreux)
Vytvořeno: 
1920

olej na plátně
92,5 x 109,5 cm
signováno a popsáno na zadní straně obrazu rukou autora: „Wenn das letzte Licht / mich streift, werde ich lebendig / OK“ („Když se mě dotkne poslední světlo, ožívám / OK“)

Jedná se o první aukční prodej díla.
Obraz těchto galerijních kvalit, významu a umělecko-historických konotací se na území České republiky v celé její historii dosud nedražil a bude nepochybně ozdobou každé prestižní státní či soukromé sbírky.
Tento unikátní obraz z významného období malíře (1920 – tzv. drážďanského období) patří k nejdůležitějším obrazům Oskara Kokoschky vůbec.
Malíř používal při malbě tohoto pastózního díla i svoje prsty.

K obrazu bylo vydáno orgány státní správy České republiky trvalé vývozní povolení v lednu 2023.

 

Provenience:

– Richard Lányi, Vídeň (do roku 1925)

– Galerie Ernst Arnold, Drážďany

– Fritz Salo Glaser, Drážďany (zakoupeno před rokem 1929)

– Hans Dittmayer, Drážďany (získáno v roce 1942 od Dr. Fritze Salo Glasera, který byl nucen dílo prodat pod tlakem, aby zaplatil židovskou daň z majetku), sbírka byla převezena do Petrovic a v roce 1945 do Prahy

– Galerie V. Hořejš, Praha

– soukromá česko-americká sbírka

– Galerie Zlatá husa, Praha

– soukromá sbírka

 

Vystavováno (včetně reprodukcí ve výstavních katalozích):
– Benátky, Biennale, (květen – říjen) 1922. XIII. Mezinárodní výstava umění města Benátky. Rez.: L. Brosch in: Der Cicerone, Lipsko, Jg. 14, 1922, H. 12, S. 509–510; Hans Posse: Německý pavilon na XIII. Mezinárodní výstavě umění v Benátkách. In: Umění a umělci, Berlín, Jg. 20, 1921/22, H. 11, červenec 1922, str. 396–398 s ilustracemi. str. 400, č. 27
– Berlín, Galerie Paul Cassirer (březen – červenec) 1923, Oskar Kokoschka (bez výstavního katalogu, Quellen: (s. Kuhn 1923; Westheim 1923); Paul Landau in: Berlínská burza cenných papírů, č. 164, 10. dubna 1923; Roland Schacht: Um Kokoschka. In: Das blaue Heft. Volná německá scéna, Berlín, Jg. 4, 1922/23, str. 322–326; Karl Scheffler: Umění a umělci, Berlín, Jg. 21, 1922/23, H. 8. květen 1923, str. 243–245; F. Stahl: Kokoschka. In: Berliner Tageblatt (Berlínský deník), 10. dubna 1923; Willi Wolfradt in: Der Cicerone, Lipsko, Jg. 15, 1923, H. 8, str. 392
– Wien Secession, 11. září – 20. října 1924. Mezinárodní výstava umění, Společnost pro podporu moderního umění ve Vídni. Rez: Der Cicerone, Lipsko, Jg. 16, 1924, H. 20, str. 979, č. 72
– Drážďany, Galerie Ernst Arnold, 18. ledna – konec února 1925. Oskar Kokoschka. Obrazy, kresby, akvarely, tisky. Úvod V. Chelius-Zitzewitz. Rez: (Donath 1925; Grohmann 1925; Michalski 1925; Weigert 1925); Hildebrand Gurlitt in: Das Kunstblatt, Postupim, Jg. 9, 1925, H. 2, str. 62; Fritz Stahl: Kokoschka. Galerie Arnold v Drážďanech. In: Berliner Tageblatt (Berlínský deník), 25. 1. 1925; Negendanck 1998, str. 154–155, 499–500, č. 35, Abb. S. [14]
– Düsseldorf, Palác umění, 30. května – 4. října 1925. Velká umělecká výstava Düsseldorf 1925. Pořádalo město Düsseldorf. Katalog, oddělení II a III: Moderní německé a düsseldorfské umění, č. 1187
– Drážďany, Saské umělecké sdružení, 11. dubna – polovina května 1929. Nejnovější umělecká díla ze soukromých sbírek v Drážďanech. Výstava k III. výročí. Rez: Will Grohmann: Drážďany. Nová umělecká díla ze soukromých sbírek v Drážďanech. In: Der Cicerone, Lipsko, Jg. 21, 1929, H. 9, str. 268 270, č. 162
– Vídeň, Dolní Belveder, rakouská Národní galerie, 22. října 2015 – 28. února 2016. Klimt / Schiele / Kokoschka a ženy. Editoři Agnes Husslein-Arco, Jane Kallir a Alfred Weidinger, bar. repr. 108

Publikováno:
– Hans Tietze: Oskar Kokoschka, 1920. In: Der Ararat, Mnichov, č. 8/9 – zvláštní vydání Vídeň, srpen / září 1921, str. 223
– Victor Wallerstein: Nová díla Oskara Kokoschky . In: Umění a umělci, Berlín, Jg. 20, 1921/22, H. 2. listopad 1921, str. 45 s obr.
– Anton Faistauer: Nová malba v Rakousku. Pohled na malíře, Curych [a další]: Amalthea-Verlag 1923, obr. 36
– Paul Westheim: Oskar Kokoschka. Kokoschkovo dílo ve 135 vyobrazeních . Berlín: Paul Cassirer 1925. [rozšířené vydání Westheim 1918 a, str. 90–91]
– Mathias Wagner: Sbírka Hanse Dittmayera. In: Heike Biedermann, Ulrich Bischoff und Mathias Wagner (eds.): Von Monet bis Mondrian. Mistrovská díla moderního umění ze soukrom ých sbírek v Drážďanech první poloviny 20. století. Drážďany: Galerie nových mistrů, Státní umělecké sbírky Drážďany, Mnichov, Berlín: Německé umělecké nakladatelství 2006, str. 127–137, str. 136

Rakouský umělec Oskar Kokoschka udržoval v letech 1912–1914 poměr s Almou Mahler, vdovou po skladateli Gustavu Mahlerovi. Tato záležitost hluboce ovlivnila jeho život a tvorbu. Jeho paleta se zpočátku rozjasňovala hustými tahy štětcem a záblesky světla a tmy, což naznačovalo jeho psychickou a emoční labilitu. Maloval to, co nedokázal vyjádřit slovy, a jeho umění této doby lze chápat jako intimní vizuální deník peripetií jeho vztahu s Almou Mahler. Pro Kokoschku se jeho práce stala formou arteterapie po zdrcující ztrátě Almy Mahler a téměř smrtelných fyzických zraněních utrpěných v první světové válce.

Tuto položku nelze dražit on-line.
Prosíme, využijte dražbu: osobně, telefonicky
či písemným limitem.

Vyvolávací/Prodejní cena
200.000.000 Kč
  |  
EUR 8 333 330
Vydraženo
zpět

Toto je poslední položka v aukci.