Položka 2 Portrét Gottfrieda Eichlera ml.

(1688 Ansbach – po 1764 Nürnberg)
Vytvořeno: 
-
olej na plátně 80 x 62 cm před rentoaláží signatura na zadní straně původního plátna: Kupechski.Müller. / fec.   Provenience: - od 1939, Mnichov, Guido von Volckamer, poté sbírka Jobst von Volckamer, od 1965 na zámku v Harburgu u Dr. Volckamera - po 2008 ve sbírce prof. Eduarda A. Safarika   Publikováno: - Eduard A. Safarik, Künstler aus dem Umkreis von Johann Kupezky, Ausgewählte Werke II, Moravská galerie v Brně, 2014, reprodukováno černobíle na str. 100, pod označením MU2   Gabriel Kupezky-Müller byl žák a spolupracovník Johanna Kupezkého.   Posouzeno prof. Eduardem A. Safarikem. Konzultováno s doc. PhDr. Martinem Zlatohlávkem, Ph.D.
Vyvolávací/Prodejní cena
190.000 Kč
  |  
7 450 EUR
Odhadní cena
300.000 – 400.000 Kč
  |  
11 760 – 15 690 EUR
Vydraženo
310.000 Kč / 12 400 EUR

Toto je poslední položka v aukci.