Položka 13 Múza

(1926 Praha – 2017 Praha)
Vytvořeno: 
1977
bronz, jediný odlitek výška: 182 cm   Provenience: zakoupeno současným majitelem v ateliéru umělce   Přiloženo potvrzení autenticity od autora, Olbrama Zoubka. Přiloženo potvrzení autenticity uznávaného experta doc. PhDr. Jiřího Šetlíka, CSc. Konzultováno s Mgr. Alenou Havlíkovou.  Olbram Zoubek se v průběhu let stal jedním z nejvýznamnějších sochařů druhé poloviny 20. století v českých zemích. Navštěvoval obecnou školu v letech 1932-1937 na Žižkově, reálku pak v letech 1937-1945 opět na Žižkově. Od sexty navštěvoval nepovinné modelování u profesora Miroslava Kužela. V období druhé světové války byl v letech 1944 - 1945 totálně nasazen v podniku Wegena v Praze na Letné. Ve dnech 5. až 11. května1945 se aktivně účastnil Pražského povstání. Hlásil se na AVU v Praze, ale nebyl přijat, proto absolvoval kamenosochařskou praxi u sochaře Otakara Velínského v Praze. V letech 1945 - 1952, po úspěšném složení zkoušek, studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u profesora Josefa Wagnera. V roce 1951 se začal věnovat restaurátorské praxi, ke které získal průpravu opět u profesora Josefa Wagnera. Specializoval se na renesanční sgrafito a kamennou plastiku. Střídavě žil v Praze a v Litomyšli, kde je také zapsán jako čestný občan. Stal se členem Unie výtvarných umělců, skupiny Trasa a Nové skupiny, byl též členem Umělecké besedy. Zoubek je autorem posmrtné masky Jana Palacha a Pomníku obětem komunismu na Petříně. Jeho dosud největší retrospektivní výstava v roce 2014 v Jízdárně Pražského hradu.
Vyvolávací/Prodejní cena
590.000 Kč
  |  
23 140 EUR
Odhadní cena
700.000 - 900.000 Kč
  |  
27 450 – 35 290 EUR
Vydraženo
2.050.000 Kč / 82 000 EUR

Toto je poslední položka v aukci.