Položka 17 Na dostizích

(1858 Nový Jičín – 1925 Vídeň)
Vytvořeno: 
-
kombinovaná technika – olej, tempera, akvarel na papíře 37 x 29,5 cm signováno vpravo dole: E.Veith   Posouzeno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou.   Vynikající představitel generace realistických malířů konce 19. století Eduard Veith se narodil 30. března 1858 v Novém Jičíně. V zahraniční literatuře bývá řazen k rakouským umělcům, avšak náleží spíše k „moravským Rakušanům“ nebo „německým Moravanům“. Umělecké nadání získal po otci. Po studiích ve Vídni, podnikl mnohé studijní cesty po celé Evropě. Mezi jeho nejvýznamnější díla patří výzdoba nového kostela Donna Balascha v Bukurešti. Zvítězil také v soutěži na malířskou výzdobu tehdejšího Německého národního divadla ve Vídni (Opera) a zde vyzdobil freskami hlediště a proscénium. V Mariánském sále v Hofburgu ve Vídni namaloval čtrnáct lunet. Veith také provedl malířskou výzdobu několika divadel, včetně dnešního Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Také často maloval na zakázku pro mocné a bohaté mecenáše umění jako například Rothschilda, Gutmana, hraběte Seilerna ale i pro novojičínské Hückly.
Vyvolávací/Prodejní cena
130.000 Kč
  |  
5 100 EUR
Odhadní cena
150.000 - 200.000 Kč
  |  
5 880 – 7 840 EUR
Vydraženo
130.000 Kč / 5 200 EUR

Toto je poslední položka v aukci.