Položka 37 Zimní krajina

(1886 Uherské Hradiště – 1914 Halič)
Vytvořeno: 
1911
olej na lepence 45,5 x 55 cm signováno vpravo dole: Prucha Provenience: soukromá sbírka Velká Británie   Přiložena expertíza prof. PhDr. Jaromíra Zeminy: „O tom, že autorem tohoto vzácného obrazu je Jindřich Prucha (1886-1914), nepochybuji. Roku 1909 se Pruchovy rodiče a sestra Vojslava natrvalo usadili v Župandě, samotě v kopcích pod Železnými horami, které se pak staly hlavním námětem Jindřichových obrazů. V témže roce zanechal studia lingvistiky na Karlově univerzitě, aby se mohl cele věnovat malbě, a nastoupil v Praze vojenskou službu jako tzv. jednoroční dobrovolník. Posuzovaný obraz namaloval po jejím ukončení v zimě na rozhraní roku 1910 a 1911, kterou trávil u rodičů. Tehdy začalo vrcholné období jeho tvorby, kdy se po sblížení s impresionismem a pointilismem přiklonil k fauvismu a stal se jedním z jeho nejvýznačnějších českých představitelů. Tato část Pruchovy tvorby – jejíž nejlepší výsledky vznikly v roce 1911 předtím, než odešel studovat na Akademii v Mnichově – byla dlouho neznámá nebo přezíraná a spravedlivého ocenění se jí dostalo až v šedesátých letech minulého století. Od té doby bývá pokládána za to nejvýznamnější, co Prucha vůbec vytvořil. Posuzovaný obraz, zpodobňující zimní krajinu z okolí Ronova nad Doubravou, patří k těm, jimiž Pruchovo fauvistické údobí začalo. Z toho, co od Pruchy znám, jsou mu pojetím velmi blízké tři studijní obrazy zimní krajiny ze stejné doby, které se dostaly do sbírek Národní galerie spolu s Pruchovou ostatní malířskou pozůstalostí, když ji tam na přelomu padesátých a šedesátých let darovala Vojslava Pruchová. (Barevná reprodukce jedné z těchto studií je v katalogu výstavy Pruchových maleb a kreseb, kterou jsem roku 2003 uspořádal v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích.)“  Posouzeno PhDr. Jiřím Machalickým a PhDr. Karlem Srpem, Ph.D. Přiložen rentgenový snímek obrazu a zpráva akad. mal. a restaurátora Tomáše Bergera.
Vyvolávací/Prodejní cena
400.000 Kč
  |  
15 690 EUR
Odhadní cena
700.000 – 1.000.000 Kč
  |  
27 450 – 39 220 EUR
Vydraženo
860.000 Kč / 34 400 EUR

Toto je poslední položka v aukci.