37

Aukce: 
4.2.2018
Roky: 
(1886 Uherské Hradiště – 1914 Halič)
Název díla: 
Zimní krajina
Vytvořeno: 
1911
Vyvolávací/Prodejní cena: 
400.000 Kč
Odhadní cena: 
700.000 – 1.000.000 Kč
Vydraženo: 
860.000 Kč / 34 400 EUR
olej na lepence
45,5 x 55 cm
signováno vpravo dole: Prucha
Provenience: soukromá sbírka Velká Británie
 
Přiložena expertíza prof. PhDr. Jaromíra Zeminy: „O tom, že autorem tohoto vzácného obrazu je Jindřich Prucha (1886-1914), nepochybuji. Roku 1909 se Pruchovy rodiče a sestra Vojslava natrvalo usadili v Župandě, samotě v kopcích pod Železnými horami, které se pak staly hlavním námětem Jindřichových obrazů. V témže roce zanechal studia lingvistiky na Karlově univerzitě, aby se mohl cele věnovat malbě, a nastoupil v Praze vojenskou službu jako tzv. jednoroční dobrovolník. Posuzovaný obraz namaloval po jejím ukončení v zimě na rozhraní roku 1910 a 1911, kterou trávil u rodičů. Tehdy začalo vrcholné období jeho tvorby, kdy se po sblížení s impresionismem a pointilismem přiklonil k fauvismu a stal se jedním z jeho nejvýznačnějších českých představitelů. Tato část Pruchovy tvorby – jejíž nejlepší výsledky vznikly v roce 1911 předtím, než odešel studovat na Akademii v Mnichově – byla dlouho neznámá nebo přezíraná a spravedlivého ocenění se jí dostalo až v šedesátých letech minulého století. Od té doby bývá pokládána za to nejvýznamnější, co Prucha vůbec vytvořil. Posuzovaný obraz, zpodobňující zimní krajinu z okolí Ronova nad Doubravou, patří k těm, jimiž Pruchovo fauvistické údobí začalo. Z toho, co od Pruchy znám, jsou mu pojetím velmi blízké tři studijní obrazy zimní krajiny ze stejné doby, které se dostaly do sbírek Národní galerie spolu s Pruchovou ostatní malířskou pozůstalostí, když ji tam na přelomu padesátých a šedesátých let darovala Vojslava Pruchová. (Barevná reprodukce jedné z těchto studií je v katalogu výstavy Pruchových maleb a kreseb, kterou jsem roku 2003 uspořádal v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích.)“
 
Posouzeno PhDr. Jiřím Machalickým a PhDr. Karlem Srpem, Ph.D.
Přiložen rentgenový snímek obrazu a zpráva akad. mal. a restaurátora Tomáše Bergera.