53

Aukce: 
4.2.2018
Roky: 
(1896 Praha – 1961 Praha)
Roky - EN: 
(1896 – 1961)
Název díla: 
Básník v hnědém
Název díla - EN: 
The Poet
Vytvořeno: 
1934
Created: 
1934
Vyvolávací/Prodejní cena: 
26.000 Kč
Odhadní cena: 
40.000 – 60.000 Kč
Starting/Selling price: 
1 020 EUR
Estimate: 
1 570 – 2 350 EUR
Vydraženo: 
34.000 Kč / 1 360 EUR
sépie na papíře
výřez pasparty: 22 x 15 cm
signováno a datováno vpravo dole: František Tichý 34
obraz je rámován v původní adjustaci
 
Provenience: osobní dar Františka Tichého nakladateli Janu Pohořelému (nakladatelství JP)
 
K obrazu je přiložena sbírka básní "Časy" (je součástí prodejní ceny) od básníka Františka Halase s reprodukcí obrazu na obálce a dále uvnitř knihy, která byla vytištěna na ručním papíře v počtu 350 kusů výtisků.
 
Posouzeno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Jiřím Machalickým.
Přiloženo potvrzení autenticity prof. PhDr. Tomáše Vlčka, CSc.
 
František Tichý studoval na pražské Akademii (1917-23) u Obrovského a Krattnera. Umělecky dozrává za svého pobytu ve Francii, kam odchází 1929. Svět citu není u Tichého líčen ilustrativně, ale jako metafora tragických poloh lidského života. Aniž je tu vyslovena sociální tendence, mají práce zvláštní naléhavost lidského osudu, posunují poetismus směrem k dramatu a tragičnosti. Tyto znaky předurčily Tichého, aby se stal přední osobností české avantgardy čtyřicátých let. S neobyčejnou tvůrčí fantazií řeší problémy ilustrace, současně maluje i výstižné portréty.
Sepia on paper
Cut out a passe-partout: 22 x 15 cm
Signed and dated lower right "Tichy 34"
Framed in an old original frame
 
Provenance: personal gift of Frantisek Tichy to the publisher Jan Pohorely.
 
The picture is accompanied by a collection of poems "Cas" (part of the sale price) from the poet Frantisek Halas with the reproduction of the image on the envelope and inside the book, which was printed on handmade paper in the number of 350 copies.
 
Consulted with Professor Jaromir Zemina and Dr Jiri Machalicky.
Confirmation of authenticity by Professor Tomas Vlcek attached.