Položka 57 Portrét paní Hruškové s dětmi

(1854 Vídeň – 1925 Praha)
Vytvořeno: 
-
olej na plátně 46 x 31 cm signováno vpravo dole: V Hynais   Provenience: - aukce Dorotheum, 28.11.2009   Posouzeno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou.   Vojtěch Hynais studoval malířství nejprve na Vídeňské akademii, později také na Akademii v Paříži. V letech 1874 a 1877 pobýval v Itálii, kde se inspiroval náboženskými a mytologický obrazy. Poté žil Vojtěch Hynais delší dobu v Paříži, kde pracoval především jako dekoratér. Zde také spolupracoval s pařížskou porcelánkou v Sèvres. V roce 1883 se oženil s Augustou Voirinovou, se kterou měl později syna Jiřího a dceru Annu. Hynais přinesl do českého výtvarného umění plenérovou malbu s výraznou atmosférou. Vynikal také v portrétní malbě, kde se inspiroval principy naturalismu a jeho obrazy se vyznačují zajímavými dekorativními prvky. Hynais patřil do Generace Národního divadla, pro které v letech 1881 až 1883 vytvořil hlavní oponu, která nahradila shořelou oponu Františka Ženíška. Úspěch opony Národního divadla přinesl Hynaisovi i další prestižní zakázky. V roce 1893 byla Hynaisovi nabídnuta profesura na pražské Akademii, kterou nadšeně přijal. Jeho další pocty zahrnovaly také členství v České akademii věd a umění a jmenování důstojníkem francouzské Čestné legie. Hynais patří mezi naše nejvýznamnější malíře konce 19. století.
Vyvolávací/Prodejní cena
750.000 Kč
  |  
29 410 EUR
Odhadní cena
900.000 – 1.200.000 Kč
  |  
35 290 – 47 060 EUR
Vydraženo
750.000 Kč / 30 000 EUR

Toto je poslední položka v aukci.