66

Aukce: 
4.2.2018
Roky: 
(1928 Nice – 1962 Paříž)
Roky - EN: 
(1928 Nice – 1962 Paris)
Název díla: 
Modrý stůl
Název díla - EN: 
Blue Table
Vytvořeno: 
1963
Created: 
1963
Vyvolávací/Prodejní cena: 
450.000 Kč
Odhadní cena: 
600.000 – 800.000 Kč
Starting/Selling price: 
17 650 EUR
Estimate: 
23 530 – 31 370 EUR
Vydraženo: 
570.000 Kč / 22 800 EUR
38 x 125,7 x 101,5 cm
čistý pigment IKB v plexiskle 
ocel, sklo, plexisklo, čistý pigment IKB 
 
Tato práce pochází ze souboru, který vznikal v roce 1963 pod dohledem manželky autora paní Rotraut Klein-Moquay, podle modelu Yvesa Kleina.
 
Provenience:
- soukromá sbírka Francie 
- Sotheby’s Paříž 
- soukromá sbírka Praha 
 
Francouzský malíř, akční a konceptuální umělec, jeden ze zakladatelů monochromní malby, je jedním z nejdůležitějších poválečných umělců, který dodal současnému umění řadu významných impulzů. Kromě malby (modré, zlaté a ohňové monochromy) pořádal například antropomorfické akce či přesněji ve své době skandální představení, kdy za doprovodu komorního orchestru otiskoval na plátna nahá ženská těla pomalovaná modrou barvou. Vedle toho Kleina snad nejvíce proslavilo pro něj příznačné užití zvláštní ultramarínové barvy (Kleinova modř) a rovněž experimenty s různými materiály a technikami, mezi něž patří i objekt Table bleue, vyráběný na základě autorova modelu z roku 1961 v dalších edicích (později pod dohledem Kleinovy vdovy Rotraut Klein-Moquay). Modrý stůl je originální dílo s možností funkčního využití, jehož jádro tvoří plexisklová schrána naplněná modrým patentovaným pigmentem jako IKB (International Klein bleue). Modrá barva má v autorově díle funkci symbolu svobody, meditace a hloubky duchovního poznání. Sám autor se o ní vyjádřil následovně: „modrá je nekonečná hloubka nebes; modrá vyplňuje duchovní energií prostor mezi předmětem a pozorovatelem; modrá vede k transcendentním zážitkům.“
(Anežka Šimková, Muzeum umění Olomouc)
 
38 x 125,7 x 101,5 cm
pure pigment IKB in Plexiglas
steel, glass, Plexiglas, pure pigment IKB
 
This work is from an edition begun in 1963, under the supervision of widow Rotraut Klein-Moquay based on a model by Yves Klein.
 
Provenance:
- a private collection France
- Sotheby’s Paris
- a private collection Prague
 
 
The French painter, proponent of action and conceptual art, one of the founders of monochrome painting, is one of the most important postwar artists, who provided a great many impulses to contemporary art. Beside painting (blue, gold and fire monochromes) he organized for instance anthropomorphic events, in his days regarded as scandalous performances, when with the accompaniment of a chamber orchestra he printed on canvases nude female bodies painted with blue pigment. In addition to this, Klein became perhaps even more notorious by the use of a special ultramarine colour (Klein blue) as by experimenting with various materials and techniques, among which is the object Table bleue, done after the artist’s modello from 1961 in further editions (later under the supervision of Klein’s widow, Mme Rotraut Klein-Moquay). The Blue Table is an original work that can have a functional use. It consists of a Plexiglass case filled with the blue pigment patented as IKB (International Klein bleue). Bue colour functions in Klein’s work as a symbol of freedom, meditation, and depth of spiritual knowledge. The artist himself said the following about it: „blue is the infinite depth of the sky; blue fills with spiritual energy the space between the object and the viewer; blue leads to transcendent experience.“
(Anežka Šimková, Museum of Modern Art in Olomouc)