Položka 78 Mohyla I.

(1900 Praha – 1974 Praha)
Vytvořeno: 
1960
olej na lepence, autorský rám 33 x 46 cm signováno a datováno vpravo dole: F. Muzika 60 vzadu číslo 804 rukou autora vzadu štítek Artcentrum Praha, č. 6230 vzadu staré štítky   Provenience: - významná pražská sbírka   Vystavováno: - „Nové obrazy F. Muziky“, Praha, výstavní síň Fronta, 1964, kat. č. 25 - „L´art moderne tchéque“, Montreal, Kanada   - F. Šmejkal, František Muzika, Odeon, 1966, symboly osudu – imaginativní malby, s. 151-152: „…Hnízdo tvoří zároveň úvodní obraz cyklu Mohyl, v nichž je biologicko-fantastická významová vrstva překryta hlubším obsahovým záměrem, který se dotýká nejzákladnějších otázek lidské existence a otevírá tak řadu Muzikových nejuzrálejších realizací, jež můžeme souhrnně označit jako symboly osudu.“ - katalog výstavy Umění zrychleného času, Praha, ČMVU, A. Potůčková: Imaginativní abstrakce, 1999, s. 44: „…Dalším autorem, jehož tvorba přímo navazuje na vlastní imaginativní kořeny ze 40. let, je F. Muzika. Jeho přízračná zjevení Hnízd, Larev, Stromů, Mohyl či Bran z konce padesátých a ze šedesátých let jsou symbolickým vyjádřením základních vztahů života a smrti.“  Posouzeno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, Ph.D. a PhDr. Jiřím Machalickým.
Vyvolávací/Prodejní cena
800.000 Kč
  |  
31 370 EUR
Odhadní cena
1.000.000 - 1.500.000 Kč
  |  
39 220 – 58 820 EUR
Vydraženo
1.100.000 Kč / 44 000 EUR

Toto je poslední položka v aukci.