122

Aukce: 
4.2.2018
Roky: 
(1902 Praha – 1980 Paříž)
Roky - EN: 
(1902 – 1980)
Název díla: 
Les Lavandiéres / Lavandiéres de nuit
Název díla - EN: 
Les Lavandiéres / Lavandiéres de nuit
Vytvořeno: 
1953
Created: 
1953
Vyvolávací/Prodejní cena: 
3.950.000 Kč
Odhadní cena: 
5.000.000 – 7.000.000 Kč
Starting/Selling price: 
154 900 EUR
Estimate: 
196 080 – 274 510 EUR
Vydraženo: 
4.500.000 Kč / 180 000 EUR
olej na plátně, lepeno na dřevo
rozměry obrazu: průměr 40 cm, rozměry dubové desky: 63 x 62 cm
signováno a datováno vpravo dole: TOYEN 1953
 
Provenience: sbírka Charles Estienne, Brest, Francie
 
Vystavováno:
- „Toyen“, Galerie A l'Etoile scellée, Paris du 5 au 30 mai 1953, vystaveno pod č. 13
- MBA Brest, „L´Aventure de l´Art abstrait“ Charles Estinne critique d´Art des années 50-2011, reprodukováno na str. 84
 
Reprodukováno:
- obraz je reprodukován ve filmu „Toyen la singuliere“ režisérky Christine Ferrandou z roku 2015
 
Obraz je vyžádán Národní galerií v Praze na výstavu „Bonjour Monsieur Gauguin, čeští umělci a Bretaň 1850-1950“. Výstava se uskuteční v Bretani od června do října 2018 a poté se přesune do Národní galerie v Praze, kde bude k vidění od října 2018 do listopadu 2018.
 
Konzultováno s Georgesem Goldfaynem (blízký přítel Toyen, který s malířkou jezdil do Normandie a Bretaně, a Toyen jej často prosila o radu při vymýšlení názvů pro svá díla) k obrazu Lavandiéres de nuit, který uvedl: „Na dílo si velmi dobře vzpomínám, jedná se o jeden z nejhezčích obrazů Toyen.“
 
Posouzeno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Jiřím Machalickým.
Konzultováno s PhDr. Karlem Srpem, Ph.D.
Přiložena expertíza Mgr. Aleny Havlíkové.
Oil on canvas laid down on panel
Diameter of the painting: 40 cm
Dimensions of the panel: 63 x 62 cm
Signed and dated lower right: TOYEN 1953
 
Provenance: the collection of Charles Estienne in Brest, France
 
Exhibited:
- "Toyen", Galerie A l'Etoile scellée, Paris du 5 and 30 May 1953, exhibited under No 13
- MBA Brest, "L'Aventure de l'Art abstrait" by Charles Estinne critique d'Art des années 50-2011, reproduced on page 84
 
Reproduced:
- the painting is reproduced in "Toyen la singuliere" by director Christine Ferrand from 2015
 
The picture is requested by the National Gallery in Prague for the exhibition "Bonjour Monsieur Gauguin, Czech Artists and Bretagne 1850-1950". The exhibition will take place in Bretagne from June to October 2018 and then will be moved to the National Gallery in Prague, where it will be available from October 2018 to November 2018.
 
Consulted with Georges Goldfayn (a close friend of Toyen, who traveled to Normandy and Bretagne with her, and Toyen often asked him for an advice on naming her paintings) said to the painting: "I remember on it very well, it is one of the prettiest paintings of Toyen. "
 
Consulted with Professor Jaromir Zemina, Dr Karel Srp and Dr Jiri Machalicky.
Expertise by Mgr Alena Havlikova attached.