9

Aukce: 
28.10.2018
Roky: 
(1886 Pöchlarn – 1980 Montreux)
Roky - EN: 
(1886 - 1980)
Název díla: 
Portrét Oldy Kokoschkové
Název díla - EN: 
Portrait of Olda Kokoschka
Vyvolávací/Prodejní cena: 
32.000 Kč
Odhadní cena: 
40.000 - 50.000 Kč
Starting/Selling price: 
1.260 EUR
Estimate: 
1.570 – 1.960 EUR
Vydraženo: 
50.000 Kč / 1.961 EUR
suchá jehla na ručním papíře
výřez pasparty: 27 x 19 cm
signováno vpravo dole: Oskar Kokoschka
číslováno vlevo dole: 36/55
Provenience: sbírka rodiny Oldy Kokoschky-Palkovské
 
Posouzeno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Jiřím Machalickým.
Přiloženo potvrzení autenticity.
Drypoint on handmade paper
Cut out a passe-partout: 27 x 19 cm
Signed lower right: Oskar Kokoschka
Lower left numbered 36/55
Provenance: the collection of Olda Kokoschka-Palkovska´s family
 
Consulted with Professor Jaromir Zemina and Dr Jiri Machalicky.
Confirmation of authenticity attached.