19

Aukce: 
28.10.2018
Roky: 
(1882 Vážany – 1945 Brno)
Roky - EN: 
(1882 – 1945)
Název díla: 
Zátiší s petrolejovou lampou
Název díla - EN: 
Still Life with Oil Lamp
Vytvořeno: 
1921
Created: 
1921
Vyvolávací/Prodejní cena: 
7.900.000 Kč
Odhadní cena: 
10.000.000 – 15.000.000 Kč
Starting/Selling price: 
309.800 EUR
Estimate: 
392.160–588.240 EUR
Vydraženo: 
10.750.000 Kč / 421.570 EUR
olej, pískové pasty, lepenka
75 x 50 cm
signováno a datováno uprostřed nahoře na dopise: A. Procházka 21.
 
Provenience:
- majetek malíře Jaroslava Krále, Brno
- sbírka Milana Heidenreicha, Pasov
- sbírka Dr. Ivo Rottera, Národní galerie Belvedere, Vídeň
 
Vystaveno: 
- „Antonín Procházka, 1907-1921“, SVU Mánes, Praha, únor-březen 1923, kat. č. 49, uvedeno pod názvem Zátiší s lampou
- „Antonín Procházka, 1907-1921“, Skupina VU, Brno, 2. – 13. dubna 1923, kat. č. 48, uvedeno pod názvem Zátiší s lampou
- „Antonín Procházka“, souborná výstava, Mánes, Praha, leden-únor 1947, kat. č. 62
- „Antonín Procházka: obrazy z let 1910-1925“, Dům umění města Brno, 7. května - 4. června 1967, kat. č. 46
- „Tschechischer Kubismus“, Museum Moderner Kunst, Pasov; Salzburk; Graz; 1991
- „Moderne Tradition“, Museum Kinsky, Vídeň, 2002
- „Beyond Klimt“, Národní galerie Belvedere, Vídeň, 23. března – 26. srpna 2018, reprodukováno v katalogu výstavy, str. 205
- vystaveno jako dlouhodobá zápůjčka v NG Belvedere, Vídeň
 
Publikováno:
- Jiří Hlušička, Tschechischer Kubismus: Emil Filla und Zeitgenossen, Museum Moderner Kunst, Passau 1991, reprodukováno celostránkově na str. 125
- Jiří Hlušička a spol., Antonín Procházka 1882-1945, Muzeum města Brna, Moravská galerie v Brně, Obecní dům, Praha 2002, katalog výstavy, reprodukováno na str. 316, pod označením O 161
Moderne Tradition, Museum Kinsky, Vídeň, 2002, reprodukováno na str. 75
 
Obraz Antonína Procházky tohoto významu se doposud na aukci v České republice nedražil.
 
Posouzeno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, Ph.D., PhDr. Jiřím Machalickým, Vladimírem Lekešem a Mgr. Alenou Havlíkovou.
Přiloženo potvrzení autenticity.
oil, sand pastes, board
75 x 50 cm
signed and dated upper in the middle on the envelope: A. Procházka 21.
 
Provenance:
- property of the painter Jaroslav Král, Brno
- collection of Milan Heidenreich, Passau
- collection of Dr. Ivo Rotter, National Gallery Belvedere, Vienna
 
Exhibited:
- „Antonín Procházka, 1907-1921“, SVU Mánes, Prague, February-March 1923, cat. no. 49
- „Antonín Procházka, 1907-1921“, Skupina VU Brno, April 2–13, 1923, cat. no. 48
- „Antonín Procházka“, souborná výstava, Mánes, Prague, leden-únor 1947, cat. no. 62
- „Antonín Procházka: obrazy z let 1910-1925“, Dům umění města Brno, May 7 – June 4, 1967, cat. no. 46
- „Tschechischer Kubismus“, Museum Moderner Kunst, Passau; Salzburg; Graz; 1991
- „Moderne Tradition“, Museum Kinsky, Vienna, 2002
- „Beyond Klimt“, National Gallery Belvedere, Vienna, March 23 – August 26, 2018, reproduced in exhibition catalogue, p. 205
- exhibited as a long-term loan at National Gallery Belvedere, Vienna
 
Publicated:
- Jiří Hlušička, Tschechischer Kubismus: Emil Filla und Zeitgenossen, Museum Moderner Kunst, Passau 1991, reproduced, p. 125
- Jiří Hlušička a spol., Antonín Procházka 1882-1945, Muzeum města Brna, Moravian Gallery Brno; Municipal House, Prague 2002, exhibition catalogue, reproduced, p. 316, fig. O 161
Moderne Tradition, Museum Kinsky, Wien, 2002, reproduced, p. 75
 
The painting of Antonín Procházka of this significance has not been auctioned in Czech Republic yet.
 
Expertise by Professor Jaromír Zemina attached.
Consulted Dr Karel Srp, Dr Jiří Machalický, Vladimír Lekeš and Mgr Alena Havlíková.
Confirmation of authenticity attached.