56

Aukce: 
28.10.2018
Roky: 
(1898 Praha – 1942 Jičín)
Roky - EN: 
(1898 - 1942)
Název díla: 
Bez názvu
Název díla - EN: 
Untitled
Vytvořeno: 
1931-1932
Created: 
1931-1932
Vyvolávací/Prodejní cena: 
50.000 Kč
Odhadní cena: 
70.000 – 90.000 Kč
Starting/Selling price: 
1.960 EUR
Estimate: 
2.750 – 3.530 EUR
Vydraženo: 
-
akvarel, tužka na papíře 
výřez pasparty: 29 x 20,5 cm 
vlevo dole razítko: z pozůstalosti Aloise Wachsmana, S 172 
 
Posouzeno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, Ph.D. a PhDr. Jiřím Machalickým. 
Přiloženo potvrzení autenticity. 
Watercolor, pencil on paper
Cut out a passe-partout: 29 x 20,5 cm
Lower left stamp: from the estate of Alois Wachsman, S 172
 
Consulted with Professor Jaromir Zemina, Dr Karel Srp and Dr Jiri Machalicky. 
Confirmation of authenticity attached.