96

Aukce: 
28.10.2018
Roky: 
(1894 Varšava – 1988 Varšava)
Roky - EN: 
(1894 – 1988)
Název díla: 
Relief Nr. 39
Název díla - EN: 
Relief Nr. 39
Vytvořeno: 
1976
Created: 
1976
Vyvolávací/Prodejní cena: 
190.000 Kč
Odhadní cena: 
250.000 - 350.000 Kč
Starting/Selling price: 
7.450 EUR
Estimate: 
9.800 – 13.730 EUR
Vydraženo: 
200.000 Kč / 7.840 EUR
olej, dřevo, sololit 
22 x 22 cm 
signováno a datováno vzadu: H. Stazewski 1976 
vzadu starý výstavní štítek Galerie Hoffmann, SRN 
Provenience: významná sbírka, Německo (zakoupeno majitelem přímo v ateliéru H. Stazewského v 70. letech 20. století)
 
Vystavováno: 
- Galerie Hoffmann, SRN 
 
Posouzeno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou. 
Přiloženo potvrzení autenticity. 
Oil, panel, sololite
Dimensions: 22 x 22 cm
Signed and dated verso: "H. Stazewski 1976"
Verso an old exhibition label of Hoffmann Gallery, Germany
 
Provenance: a significant collection, Germany (purchased by the owner directly in Staźewski's studio in the 1970s)
 
Exhibited.
 
Consulted with Professor Jaromir Zemina.
Confirmation of authenticity attached.