113

Aukce: 
28.10.2018
Roky: 
(1920 Louny – 2011 Louny)
Roky - EN: 
(1920 - 2011)
Název díla: 
Pravidelná struktura
Název díla - EN: 
Regular Structure
Vytvořeno: 
kolem 1968
Created: 
around 1968
Vyvolávací/Prodejní cena: 
180.000 Kč
Odhadní cena: 
250.000 – 300.000 Kč
Starting/Selling price: 
7.060 EUR
Estimate: 
9.800 – 11.770 EUR
Vydraženo: 
230.000 Kč / 9.020 EUR
diagonálně řezané plastové trubky, osazené jedna k druhé 
38,5 x 37 x 6 cm 
signováno a číslováno rukou autora na boku: 5/50 Sýkora  
edice: 100 + 50 ks 
Provenience: významná soukromá sbírka, Německo 
 
Vystavováno: 
- Galerie Hoffmann, SRN
 
Literatura:
Rozhovory, připravila Lenka Sýkorová, Gallery, Praha, 2009, reprodukováno na str. 71
- Zdeněk Sýkora, Galerie Heinz Teufel, Mahlberg, 13. dubna – 8. června 1991, reprodukováno v katalogu výstavy na str. 14
 
Posouzeno a konzultováno s paní Lenkou Sýkorovou.
Přiloženo potvrzení autenticity. 
Diagonally cut plastic tubes fitted to each other
Dimensions: 38,5 x 37 x 6 cm 
Signed and numbered by the hand of the author on the side: 5/50 Sýkora
Edition: 100 + 50 pcs
Provenance: a significant private collection, Germany
 
Exhibited.
 
Consulted with Lenka Sykorova.
Confirmation of authenticity attached.