115

Aukce: 
28.10.2018
Roky: 
(1920 Louny – 2011 Louny) / (1920 - 2011)
Roky - EN: 
(1920 Louny – 2011 Louny) / (1920 - 2011)
Název díla: 
Linie č. 63 / Line no. 63
Název díla - EN: 
Linie č. 63 / Line no. 63
Vytvořeno: 
1995
Created: 
1995
Vyvolávací/Prodejní cena: 
80.000 Kč
Odhadní cena: 
100.000 – 120.000 Kč
Starting/Selling price: 
3.140 EUR
Estimate: 
3.920 – 4.710 EUR
Vydraženo: 
-
serigrafie, papír Koehler 
59,5 x 59,5 cm
signováno a datováno vpravo dole: Sýkora 95 
číslováno vlevo dole 75/100   
vydalo Wilhelm-Hack-Museum v Ludwigshafenu při příležitosti retrospektivní výstavy Zdeňka Sýkory
Provenience: významná pražská sbírka
 
Publikováno: 
- Lenka Sýkorová (ed.), Jaroslav Vančát, Zdeněk Sýkora: Grafika, Gallery 2008, Praha, reprodukováno na str. 100-101, reprodukováno celostránkově barevně na str. 101
 
Posouzeno a konzultováno s paní Lenkou Sýkorovou.
Přiloženo potvrzení autenticity.
Serigraphy, Koehler paper
Dimensions: 59,5 x 59,5 cm
Signed and dated lower right "Sýkora 95"
Numbered lower left 75/100
Provenance:a significant Prague collection
 
Publicated.
 
Consulted with Lenka Sykorova.
Confirmation of authenticity attached.