20

Aukce: 
28.04.2019
Roky: 
(1883 Roudnice nad Labem – 1957 Praha)
Roky - EN: 
(1883–1957)
Název díla: 
Kubistické zátiší
Název díla - EN: 
Cubist Still Life
Vytvořeno: 
1914
Created: 
1914
Vyvolávací/Prodejní cena: 
100.000 Kč
Odhadní cena: 
150.000 – 250.000 Kč
Starting/Selling price: 
3.920 EUR
Estimate: 
5.880 – 9.800 EUR
Vydraženo: 
180.000 Kč / 7 060 EUR
kombinovaná technika na kartonu
výřez pasparty: 42 x 29 cm
signováno a datováno vpravo dole: Ot. Nejedlý 1914

Provenience:
- původně ve sbírce prof. Otakara Teyschla, zakladatele moderní české pediatrie
 
- sbírka Marty Davouze
 
Posouzeno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a PhDr. Karlem Srpem, Ph.D.
 
Konzultováno s Mgr. Alenou Havlíkovou.
 
Přiloženo potvrzení autenticity.
Mixed media on cardboard
Cut out a passe-partout: 42 x 29 cm
Signed and dated lower right: Ot. Nejedlý 1914
 
Provenance:
- originally in the collection of Professor Otakar Teyschl, founder of modern czech paediatrics
- collection of Marta Davouze
 
Consulted with Professor Jaromir Zemina, Dr Karel Srp, Dr Jiri Machalicky and Alena Havlikova.
 
Confirmation of authenticity attached.