31

Aukce: 
28.04.2019
Roky: 
(1867 Kolín nad Labem – 1946 Pašinka u Kolína)
Roky - EN: 
(1867 - 1946)
Název díla: 
Kvetoucí zátoka
Název díla - EN: 
Flowering bay
Vytvořeno: 
1898-1899
Created: 
1898-1899
Vyvolávací/Prodejní cena: 
980.000 Kč
Odhadní cena: 
1.200.000 – 1.600.000 Kč
Starting/Selling price: 
38.430 EUR
Estimate: 
47.060 – 62.750 EUR
Vydraženo: 
980.000 Kč / 38 430 EUR
olej na plátně
59,5 x 89,5 cm
signováno vpravo dole: V. Radimský
vzadu starý štítek s číslem 13
 
Přiložen znalecký posudek PhDr. Naděždy Blažíčkové – Horové, která mimo jiné uvádí: V době vzniku obrazu žil Radimský v Giverny a jeho stálou inspirací byla řeka Seina a její okolí. Nejraději vyhledával prosluněné partie, pohledy na vodní plochu, zachycoval odrazy stromů na vodní hladině a přitom se zaměřoval na zachycení mihotavých světel, slunečních paprsků a na vystižení barevné atmosféry dne. Stále znovu a znovu vytvářel celou plejádu krajinných nálad, po způsobu francouzských impresionistů krajinný motiv zachycoval pomocí barvy v nejrůznějších atmosférických a světelných proměnách. V tomto námětu byl naprosto nepřekonatelný, jak vidíme například na obraze Kvetoucí zátoka“.
 
Posouzeno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou.
 
Přiloženo potvrzení autenticity.
oil on canvas
Dimensions: 59,5 x 89,5 cm
signed lower right "V. Radimsky"
verso old stamp with number 13
 
Confirmation of authenticity by Dr Nadezda Blazickova – Horova attached.
 
Consulted with Professor Jaromir Zemina.
 
Confirmation of authenticity attached.