Položka 34 Hlava apoštola

(1668 Praha – 1735 Kutná Hora)
Vytvořeno: 
kolem 1710
olej na plátně 57 x 43,5 cm signatura nezjištěna  na boku rámu starý štítek: z majetku rodiny Lobkovic   Provenience: - sbírka rodiny Lobkovic - 1798 obraz zapůjčil do obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění v Praze Antonín kníže Lobkovic - od roku 1852 byl obraz zdokumentován a vystaven v sídle Lobkoviců na zámku v Mělníku     Publikováno: - Vojtěch Volavka, Lobkovická zámecká obrazárna Mělník, Mělník s. d., 1935–1936, s. 16. č. 17 - Oldřich Jakub Blažíček, Mělnická zámecká obrazárna. Sbírky na státních hradech a zámcích, Praha 1953, s. 3 - Oldřich Jakub Blažíček, Zámecká obrazárna na Mělníce, in: Viktorie Wachsmanová (ed.), Mělník, státní zámek, město a památky v okolí, Praha 1960, s. 20–30 - Jaromír Neumann, Petr Brandl 1668–1735, Národní galerie v Praze, Praha 1968, katalog výstavy, s. 83, kat. č. 37 - Jaroslav Humberger, Petr Brandl, Obelisk, Praha 1971, č. 32 - Jaromír Neumann, ed. Andrea Steckerová, Petr Brandl, Praha 2016, I, s. 212, 325; II, 682, kat. č. I-167   Konzultováno s PhDr. Andreou Steckerovou, kurátorkou Sbírky starého umění Národní galerie v Praze. Konzultováno s Mgr. Alenou Havlíkovou. V roce 1965 obraz restaurovali dle záznamů Národní galerie v Praze J. Horký a J. Vachuda. Přiloženo potvrzení autenticity.   „V Brandlově tvorbě obecněji hrají stařecké busty a hlavy podstatnou úlohu – malíř byl evidentně již od počátku své kariéry fascinován stařeckým věkem, zcela shodně s o generaci starším Rembrandtem van Rijn.“ (Andrea Rousová „Petr Brandl – mistr barokní malby“).
Vyvolávací/Prodejní cena
1.900.000 Kč
  |  
74.510 EUR
Odhadní cena
2.000.000 – 3.000.000 Kč
  |  
78.430 – 117.650 EUR
Vydraženo
1.900.000 Kč / 74 510 EUR

Toto je poslední položka v aukci.