34

Aukce: 
28.04.2019
Roky: 
(1668 Praha – 1735 Kutná Hora)
Název díla: 
Hlava apoštola
Vytvořeno: 
kolem 1710
Vyvolávací/Prodejní cena: 
1.900.000 Kč
Odhadní cena: 
2.000.000 – 3.000.000 Kč
Vydraženo: 
1.900.000 Kč / 74 510 EUR
olej na plátně
57 x 43,5 cm
signatura nezjištěna 
na boku rámu starý štítek: z majetku rodiny Lobkovic
 
Provenience:
- sbírka rodiny Lobkovic
- 1798 obraz zapůjčil do obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění v Praze Antonín kníže Lobkovic
- od roku 1852 byl obraz zdokumentován a vystaven v sídle Lobkoviců na zámku v Mělníku
 
 
Publikováno:
- Vojtěch Volavka, Lobkovická zámecká obrazárna Mělník, Mělník s. d., 1935–1936, s. 16. č. 17
- Oldřich Jakub Blažíček, Mělnická zámecká obrazárna. Sbírky na státních hradech a zámcích, Praha 1953, s. 3
- Oldřich Jakub Blažíček, Zámecká obrazárna na Mělníce, in: Viktorie Wachsmanová (ed.), Mělník, státní zámek, město a památky v okolí, Praha 1960, s. 20–30
- Jaromír Neumann, Petr Brandl 1668–1735, Národní galerie v Praze, Praha 1968, katalog výstavy, s. 83, kat. č. 37
- Jaroslav Humberger, Petr Brandl, Obelisk, Praha 1971, č. 32
- Jaromír Neumann, ed. Andrea Steckerová, Petr Brandl, Praha 2016, I, s. 212, 325; II, 682, kat. č. I-167
 
Konzultováno s PhDr. Andreou Steckerovou, kurátorkou Sbírky starého umění Národní galerie v Praze.
Konzultováno s Mgr. Alenou Havlíkovou.
V roce 1965 obraz restaurovali dle záznamů Národní galerie v Praze J. Horký a J. Vachuda.
Přiloženo potvrzení autenticity. 
 
„V Brandlově tvorbě obecněji hrají stařecké busty a hlavy podstatnou úlohu – malíř byl evidentně již od počátku své kariéry fascinován stařeckým věkem, zcela shodně s o generaci starším Rembrandtem van Rijn.“ (Andrea Rousová „Petr Brandl – mistr barokní malby“).