34

Aukce: 
28.04.2019
Roky: 
(1668 Praha – 1735 Kutná Hora)
Roky - EN: 
(1668–1735)
Název díla: 
Hlava apoštola
Název díla - EN: 
The Head of the Apostle
Vytvořeno: 
kolem 1710
Created: 
around 1710
Vyvolávací/Prodejní cena: 
1.900.000 Kč
Odhadní cena: 
2.000.000 – 3.000.000 Kč
Starting/Selling price: 
74.510 EUR
Estimate: 
78.430 – 117.650 EUR
Vydraženo: 
1.900.000 Kč / 74 510 EUR
olej na plátně
57 x 43,5 cm
signatura nezjištěna 
na boku rámu starý štítek: z majetku rodiny Lobkovic
 
Provenience:
- sbírka rodiny Lobkovic
- 1798 obraz zapůjčil do obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění v Praze Antonín kníže Lobkovic
- od roku 1852 byl obraz zdokumentován a vystaven v sídle Lobkoviců na zámku v Mělníku
 
 
Publikováno:
- Vojtěch Volavka, Lobkovická zámecká obrazárna Mělník, Mělník s. d., 1935–1936, s. 16. č. 17
- Oldřich Jakub Blažíček, Mělnická zámecká obrazárna. Sbírky na státních hradech a zámcích, Praha 1953, s. 3
- Oldřich Jakub Blažíček, Zámecká obrazárna na Mělníce, in: Viktorie Wachsmanová (ed.), Mělník, státní zámek, město a památky v okolí, Praha 1960, s. 20–30
- Jaromír Neumann, Petr Brandl 1668–1735, Národní galerie v Praze, Praha 1968, katalog výstavy, s. 83, kat. č. 37
- Jaroslav Humberger, Petr Brandl, Obelisk, Praha 1971, č. 32
- Jaromír Neumann, ed. Andrea Steckerová, Petr Brandl, Praha 2016, I, s. 212, 325; II, 682, kat. č. I-167
 
Konzultováno s PhDr. Andreou Steckerovou, kurátorkou Sbírky starého umění Národní galerie v Praze.
Konzultováno s Mgr. Alenou Havlíkovou.
V roce 1965 obraz restaurovali dle záznamů Národní galerie v Praze J. Horký a J. Vachuda.
Přiloženo potvrzení autenticity. 
 
„V Brandlově tvorbě obecněji hrají stařecké busty a hlavy podstatnou úlohu – malíř byl evidentně již od počátku své kariéry fascinován stařeckým věkem, zcela shodně s o generaci starším Rembrandtem van Rijn.“ (Andrea Rousová „Petr Brandl – mistr barokní malby“).
oil on canvas
Dimensions: 57 x 43,5 cm
signature undetected
on the frame old label: from the Lobkovic family
 
Provenance:
- from the Lobkovic family collection
- in 1798 the Prince Antonín Lobkovic lent the painting to the Picture Gallery of the Společnost vlasteneckých přátel umění in Prague
since 1852, the painting has been documented at the castle in Mělník, exhibited in the Chapel of St. Ludmila
 
Publicated.
 
Consulted with Dr Andrea Steckerova, the curator of the Old Art Collection of the National Gallery in Prague.
Consulted with Alena Havlikova.
In 1965 J. Horký and J. Vachuda restored the painting according to the records of the National Gallery in Prague.
Confirmation of authenticity attached.