39

Aukce: 
28.04.2019
Roky: 
(1885 Pardubice – 1936 Benešov)
Název díla: 
V zajetí alkoholu (Autoportrét)
Vytvořeno: 
1935
Vyvolávací/Prodejní cena: 
280.000 Kč
Odhadní cena: 
350.000 – 450.000 Kč
Vydraženo: 
350.000 Kč / 13 730 EUR
olej na plátně 
52 x 42 cm
signováno a datováno vlevo nahoře: E.A.LONGEN – 35
vzadu věnování: Soudruhu Váchovi kamarádsky Emil Artur Longen 1935 
 
Přiložena expertíza prof. PhDr. Jaromíra Zeminy: „Longenově výtvarné tvorbě se dosudnedostalo zevrubného zpracování – nejvíc se jí zabýval Jiří Kohoutek, který roku 1975 uspořádal v Galerii výtvarného umění v Roudnici nad Labem retrospektivní výstavu maleb a kreseb tohoto po několikeré stránce zajímavého umělce a do jejího katalogu napsal dosud nejzasvěcenější stať. Výstavu jsem neviděl a znám jen několik originálů a černobílých reprodukcí, uveřejněných především v katalogu uvedené výstavy. Na počátku Longenovy umělecké cesty bylo školení na pražské Akademii výtvarných umění, odkud byl brzy vyloučen, do historie českého umění se zapsal jako člen legendární modernistické skupiny Osma, později se věnovat především činnosti divadelní a kabaretní, v níž si získal značnou popularitu. Výtvarné aktivitě se však věnoval dále, byť ne soustavně. Ve svém počátečním tvůrčím období maloval a kreslil shodně s výtvarným názorem druhých členů Osmy, ovlivněných postimpresionismem a expresionismem, zejména jeho fauvistickou verzí. I pozdější obrazy mívají expresivní ráz a některé, například Muž u stoluz roku 1926, jeden z nejlepších, svědčí o Longenově přiblížení k tendenci, jež vyústila do kubismu. pro Longena je příznačné trvalé zaměření sociální, jedním z jeho námětů nejpříznačnějších jsou lidé u stolu a pijáci, například Opilec u stoluz roku 1928, kde se odráží malířův vlastní bohémský způsob života, jehož nedílnou součástí byl alkohol. To platí i o posuzovaném obraze, který vznikl v posledním roce Longenova života a má autobiografický a snad i autoportrétní ráz. Také po této stránce je pozoruhodný. Vyznačuje se jednoduchými výraznými tvary i barvami, pastózním nánosem barevné hmoty a energickým malířským rukopisem. Z Longenových prací, které znám, jsou mu výtvarným pojetím nejbližší některé kresby z 20. let, například Společnost herců u stoluz roku 1929.“
Dále posouzeno PhDr. Jiřím Machalickým, PhDr. Arno Paříkem a Mgr. Alenou Havlíkovou.
Přiloženo potvrzení autenticity.