42

Aukce: 
28.04.2019
Roky: 
(1882 Kralupy nad Vltavou - 1945 Ženeva)
Roky - EN: 
(1882 - 1945)
Název díla: 
Zrzka – Berta Kars
Název díla - EN: 
Redhead Girl – Berta Kars
Vytvořeno: 
1943–1944
Created: 
1943–1944
Vyvolávací/Prodejní cena: 
350.000 Kč
Odhadní cena: 
500.000 – 600.000 Kč
Starting/Selling price: 
13.730 EUR
Estimate: 
19.610 – 23.530 EUR
Vydraženo: 
370.000 Kč / 14 510 EUR
olej, lepenka 
45,5 x 38 cm 
signováno a datováno vpravo dole: Kars  
na zadní straně vlevo nahoře perem: Georges Kars / 1943–1944 / Vora Berte Kars 
Provenience: významná moravská sbírka
 
Přiložena expertíza prof. PhDr. Jaromíra Zeminy: „Podstatnou část Karsovy tvorby tvoří obrazy nahých žen, vesměs malované podle modelů, z nichž některé se tam vyskytují opětovně. Jednou z nich je Berte Kars, jejíž jméno je uvedeno na zadní straně obrazu. Kars v první dekádě 20. století – poté, co ve Španělsku studoval dílo Velázquezovo a Goyovo – navázal v Paříži na tendence francouzského umění po impresionismu a stal se uznávaným představitelem tzv. Pařížské školy. Od dvacátých let, kdy začalo jeho hlavní tvůrčí údobí, se projevoval jako moderní tradicionalista klasicistního ražení. O tom svědčí také posuzovaný obraz, který vznikl, lze-li věřit údaji na zadní straně, krátce před Karsovou smrtí, v letech 1943-1944. Mohl však vzniknout i v letech třicátých. Jeho výtvarné pojetí svědčí o tom, že Kars výborně kreslil, liboval si v delikátní barevnosti a měl ušlechtilý malířský rukopis.“
Dále posouzeno PhDr. Jiřím Machalickým, PhDr. Arno Paříkem a Mgr. Alenou Havlíkovou. 
Přiloženo potvrzení autenticity prof. PhDr. Tomáše Vlčka, CSc., ze dne 13. 3. 2015.
 
oil, cardboard
Dimensions: 45,5 x 38 cm 
signed and dated lower right: Kars
verso upper left by pen: Georges Kars / 1943-1944 / Vora Berte Kars
Provenance: significant Moravian collection
 
Expertise by Professor Jaromir Zemina attached.
Consulted with Dr Arno Parik, Dr Jiri Machalicky and Alena Havlikova.
Confirmation of authenticity by Professor Tomas Vlcek attached.