59

Aukce: 
28.04.2019
Roky: 
(1922 Brno – 1988 Prudká u Doubravníku)
Roky - EN: 
(1922 – 1988)
Název díla: 
Cihelna I.
Název díla - EN: 
Brick Factory I
Vytvořeno: 
1945
Created: 
1945
Vyvolávací/Prodejní cena: 
990.000 Kč
Odhadní cena: 
1.300.000 – 1.800.000 Kč
Starting/Selling price: 
38.820 EUR
Estimate: 
50.980 – 70.590 EUR
Vydraženo: 
990.000 Kč / 38 820 EUR
olej na sololitu
48 x 59,5 cm
signováno a datováno vpravo dole: Matal 45 
signováno, popsáno a datováno vzadu: B. Matal Cihelna I. S 1945 Bílovice 
vzadu obraz Muž na sidekáře 
 
Provenience: významná moravská sbírka  
 
Přiložena expertíza prof. PhDr. Jaromíra Zeminy: „Matal začal být pro veřejnost známý roku 1945, kdy se vrátil z nuceného pobytu v Německu, během něhož mohl jen kreslit, a stal se nejmladším členem Skupiny 42, na jejíž schůzky přijížděl z rodného Brna nebo z Bílovic nad Svitavou, kde bydlel. Měl mimořádný malířský talent, v generaci, k níž náležel, jeden z nejvýraznějších. Jako takový obohatil malířskou tvorbu Skupiny 42 osobitou nuancí, jež spočívala ve spojení malby s perokresbou a v používání lazur. Rafinovaností své malby se ve skupině zařadil po bok jejímu největšímu malíři Františku Grossovi. z Grossovy tvorby mu však byl v této době nejbližší způsob, jímž ještě v době před vznikem skupiny namaloval drobné obrazy, jako jsou strojky před penzijním ústavem z roku 1938. Ve druhé polovině čtyřicátých let Gross i Matal formát svých obrazů zvětšili a ve shodě s tím nemalovali už tak minuciózně jako dřív. Nejvýznamnější z Matalových tehdejších prací je rozměrný Člověk ve městě,město v člověkuz roku 1947, velmi výstižně vyjadřující program Skupiny, jejž formuloval její teoretik Jindřich Chalupecký slovy Svět, ve kterém žijeme. Čtyřicátá léta byla v Matalově životě a tvorbě jedním z údobí nejšťastnějších a neplodnějších. Tehdy v roce 1945 namaloval obraz Zahradnictví tety Mariea pojetím mu podobnou Plynárnu,Cementárnu, Podvečer na Dornychua Cihelnu, jimiž působivě vystihl pochmurnou atmosféru dělnických částí poválečného Brna: mohly by být kongeniálním doprovodem básnické sbírky Metanchotické procházkybrněnského rodáka Ivana Blatného, také člena Skupiny. Cenu Cihelnyzvyšuje i malba na zadní straně obrazu, zpodobující jezdce na motocyklu se sajdkárem, v níž se obráží Matalův obdivný vztah k motocyklům, a hlavně k bicyklům: on sám tak jako Kamil Lhoták horlivě jezdil na kole, o čemž svědčí hlavně řada obrazů z padesátých let, kde zpodobil cyklisty před startem závodu.“
 
Dále posouzeno PhDr Karlem Srpem, PhDr. Jiřím Machalickýma Mgr. Alenou Havlíkovou. 
Konzultováno s uznávaným znalcem Skupiny 42 Dr. Janem Vykoukalem. 
Přiloženo potvrzení autenticity. 
oil on board
Dimensions: 48 x 59,5 cm
signed and dated lower right "Matal 45"
verso signed, dated and inscribed 
verso the painting of a Man at a Side-car
 
Provenance: significant Moravian collection
 
Expertise by Professor Jaromir Zemina attached.
 
Consulted with Dr Karel Srp, Dr Jiri Machalicky and Alena Havlikova.
Consulted with  Dr Jan Vykoukal.
Confirmation of authenticity attached.