Položka 59 Cihelna I.

(1922 Brno – 1988 Prudká u Doubravníku)
Vytvořeno: 
1945
olej na sololitu 48 x 59,5 cm signováno a datováno vpravo dole: Matal 45  signováno, popsáno a datováno vzadu: B. Matal Cihelna I. S 1945 Bílovice  vzadu obraz Muž na sidekáře   Provenience: významná moravská sbírka     Přiložena expertíza prof. PhDr. Jaromíra Zeminy: „Matal začal být pro veřejnost známý roku 1945, kdy se vrátil z nuceného pobytu v Německu, během něhož mohl jen kreslit, a stal se nejmladším členem Skupiny 42, na jejíž schůzky přijížděl z rodného Brna nebo z Bílovic nad Svitavou, kde bydlel. Měl mimořádný malířský talent, v generaci, k níž náležel, jeden z nejvýraznějších. Jako takový obohatil malířskou tvorbu Skupiny 42 osobitou nuancí, jež spočívala ve spojení malby s perokresbou a v používání lazur. Rafinovaností své malby se ve skupině zařadil po bok jejímu největšímu malíři Františku Grossovi. z Grossovy tvorby mu však byl v této době nejbližší způsob, jímž ještě v době před vznikem skupiny namaloval drobné obrazy, jako jsou strojky před penzijním ústavem z roku 1938. Ve druhé polovině čtyřicátých let Gross i Matal formát svých obrazů zvětšili a ve shodě s tím nemalovali už tak minuciózně jako dřív. Nejvýznamnější z Matalových tehdejších prací je rozměrný Člověk ve městě,město v člověkuz roku 1947, velmi výstižně vyjadřující program Skupiny, jejž formuloval její teoretik Jindřich Chalupecký slovy Svět, ve kterém žijeme. Čtyřicátá léta byla v Matalově životě a tvorbě jedním z údobí nejšťastnějších a neplodnějších. Tehdy v roce 1945 namaloval obraz Zahradnictví tety Mariea pojetím mu podobnou Plynárnu,Cementárnu, Podvečer na Dornychua Cihelnu, jimiž působivě vystihl pochmurnou atmosféru dělnických částí poválečného Brna: mohly by být kongeniálním doprovodem básnické sbírky Metanchotické procházkybrněnského rodáka Ivana Blatného, také člena Skupiny. Cenu Cihelnyzvyšuje i malba na zadní straně obrazu, zpodobující jezdce na motocyklu se sajdkárem, v níž se obráží Matalův obdivný vztah k motocyklům, a hlavně k bicyklům: on sám tak jako Kamil Lhoták horlivě jezdil na kole, o čemž svědčí hlavně řada obrazů z padesátých let, kde zpodobil cyklisty před startem závodu.“  Dále posouzeno PhDr Karlem Srpem, PhDr. Jiřím Machalickýma Mgr. Alenou Havlíkovou.  Konzultováno s uznávaným znalcem Skupiny 42 Dr. Janem Vykoukalem.  Přiloženo potvrzení autenticity. 
Vyvolávací/Prodejní cena
990.000 Kč
  |  
38.820 EUR
Odhadní cena
1.300.000 – 1.800.000 Kč
  |  
50.980 – 70.590 EUR
Vydraženo
990.000 Kč / 38 820 EUR

Toto je poslední položka v aukci.