70

Aukce: 
28.04.2019
Roky: 
(1883 Boskovice na Moravě – 1969 Marseille)
Název díla: 
Krajina v Provence
Vytvořeno: 
20. léta 20. století
Vyvolávací/Prodejní cena: 
120.000 Kč
Odhadní cena: 
150.000 - 250.000 Kč
Vydraženo: 
180.000 Kč / 7 060 EUR
olej na plátně 
33 x 41 cm
signováno vpravo dole: Coubine
vzadu starý francouzský štítek
 
Proveniencesoukromá sbírka Budapešť
 
Přiložena expertíza prof. PhDr. Jaromíra Zeminy: „Kubín tvořil v údobí své zralosti po roce 1919 v duchu neoklasicismu spíše italského než francouzského rázu a patřil k jeho předním reprezentantům, oceňovaným především ve Francii. Od dvacátých let do počátku let padesátých žil v provensálské vesnici Simiane-la-Rotonde v blízkosti městečka Apt. Po pobytu v Československu v letech 1952–1964, kde se jeho žena Berta, Francouzka, necítila dobře, se s ní do Simiane vrátil a zůstal tam až do své smrti. Nejčastějším námětem Kubínových obrazů z vrcholného a pozdního údobí je krajina z okolí Simiane, maloval však také obrazy figurální, podobizny a zátiší, většinou květinová. Vyznačují se jemným světlým koloritem, jasnou výstavbou obrazového prostoru a pevnou modelací zobrazených předmětů, prozrazující, že byl i výborný sochař. Tento styl se od dvacátých let v podstatě neměnil, a proto – a také poněvadž Kubín svoje práce nedatoval – lze dobu jejich vzniku určit jen přibližně. Nenápadný půvab posuzovaného obrazu, svědčícího o Kubínově důvěrném vztahu k provensálské přírodě, spočívá v jeho jemnosti a v mírném kontrastu předmětů, které jsou namalovány měkce a nemají přesné obrysy (koruny stromů v pozadí), a těch, jejichž kontury jsou jasně zřetelné (kmen a větve velkého stromu v popředí, domky v pozadí). Je to ovšem půvab, jejž umí ocenit jenom ten, kdo má cit pro specificky výtvarné hodnoty. Pokud jde o datování obrazu, domnívám se, že vznikl ve dvacátých letech.“
Dále posouzeno PhDr. Jiřím Machalickým, PhDr. Arno Paříkem a Mgr. Alenou Havlíkovou.
Přiloženo potvrzení autenticity.