71

Aukce: 
28.04.2019
Roky: 
(1883 Boskovice na Moravě – 1969 Marseille)
Název díla: 
Zátiší s platýsem
Vytvořeno: 
-
Vyvolávací/Prodejní cena: 
290.000 Kč
Odhadní cena: 
400.000 – 500.000 Kč
Vydraženo: 
290.000 Kč / 11 380 EUR
olej na plátně
53 x 70 cm 
signováno vlevo dole: Coubine 
vzadu galerijní štítek Galerie Vildra, 11 rue de Seine, Paris, s popisem obrazu „Nature morte á la barbue“ 
 
Přiložena expertíza prof. PhDr. Jaromíra Zeminy: „V údobí své tvůrčí zralosti po roce 1919 Kubín tvořil v duchu neoklasicismu a patřil k jeho předním reprezentantům, oceňovaným nejen v Česku, nýbrž i v cizině, především ve Francii, kde žil v městečku Apt v hornaté části Provence. Svůj styl od dvacátých let neměnil, měnila se jen umělecká kvalita jeho prací, s přibývajícím věkem zvolna klesající. Poněvadž své obrazy nedatoval, lze dobu jejich vzniku určit jenom podle stylu a jen přibližně. Posuzovaný obraz má charakteristické vlastnosti Kubínova vyzrálého výtvarného názoru, přehlednou kompozici a pevnou modelaci předmětů, jež svědčí o tom, že byl také sochař. Pokud jde o datování, domnívám se, že vznikl ještě ve dvacátých letech, kdy lineární složka obrazů byla zřetelnější a barevnost kontrastnější, protože se v ní výrazně uplatňovaly temné tóny, jichž Kubín později nepoužíval. Stůl, na kterém jsou v jeho zátiších umístěny předměty, často džbán s květinami, je zpravidla zobrazen čelně, kdežto zde mírně zboku a shora, takže všechny jeho hrany jsou šikmé a obraz působí dynamičtěji. V tom vidím ještě pozůstatek Kubínova stylu z let 1913–1914, kdy byl ovlivněn kubismem. Toto zátiší je ze všech, která znám, jedno z nejvýraznějších a nejzajímavějších.“
Dále posouzeno PhDr. Jiřím Machalickým, PhDr. Arno Paříkem a Mgr. Alenou Havlíkovou. 
Přiloženo potvrzení autenticity.