Položka 73 Venkovský kostelík

(1895 Lišany – 1967 Praha)
Vytvořeno: 
1925
olej na plátně 63 x 77 cm signováno a datováno vlevo dole: A Pelc 25.    Přiložena expertíza prof. PhDr. Jaromíra Zeminy: „Pelc proslul především jako politicky angažovaný kreslíř – karikaturista, který své nejlepší věci vytvořil za 2. světové války. Měl však i nemalé nadání malířské, o němž svědčí nejen jeho obrazy, nýbrž i barevné ilustrace. Posuzovaný obraz vznikl v době, kdy Pelc – už tehdy kreslící do časopisů a novin, jako byly Šibeničky, Rudé právo a Tvorba – maloval v duchu takzvaného sociálního umění, zaměřeného na život a životní prostředí prostých lidí z nižších vrstev společnosti a zobrazujícího jej formou obecně srozumitelnou. Svědčí o tom posuzovaný obraz, jehož námětem je část vesnice s kostelíkem, jaké maloval v té době také například Vlastimil Rada. Někteří představitelé sociálního umění, zejména Pravoslav Kotík, zpodobovali viditelnou realitu způsobem, jemuž se říkalo nová věcnost a jejž charakterizují jednoduché tvary, výrazná plastičnost a klidný, vesměs hladký povrch zobrazených předmětů, ale Pelc svůj Venkovský kostelík u hřbitova pojal jinak. Namaloval jej energicky a drsně, celkovou kompozici zdynamizoval nakláněním zdí a sloupů, a barevnost zdramatizoval kontrastem teplých a chladných tónů, hlavně hnědí a našedlých modří nebo zelení. Pro svou osobitost tento obraz zasluhuje pozornost každého, kdo se zabývá problematikou českého umění dvacátých let.“Posouzeno PhDr. Jiřím Machalickým, PhDr. Karlem Srpem, Ph.D. a Mgr. Alenou Havlíkovou.   Přiloženo potvrzení autenticity. 
Vyvolávací/Prodejní cena
200.000 Kč
  |  
7.840 EUR
Odhadní cena
300.000 – 400.000 Kč
  |  
11.770 – 15.690 EUR
Vydraženo
-

Toto je poslední položka v aukci.