75

Aukce: 
28.04.2019
Roky: 
(1870 Nekmíř – 1922 Vinohrady)
Roky - EN: 
(1870 – 1922)
Název díla: 
Předjaří
Název díla - EN: 
Pre-spring Time
Vytvořeno: 
-
Created: 
-
Vyvolávací/Prodejní cena: 
80.000 Kč
Odhadní cena: 
100.000 – 150.000 Kč
Starting/Selling price: 
3.140 EUR
Estimate: 
3.920 – 5.880 EUR
Vydraženo: 
-
olej, lepenka
42,5 x 61 cm
signováno vpravo dole: J. Ullmann 
vzadu dobrozdání rukou Marie Ullmannové: „Stvrzuji tímto, že tento originál je prací mého zesnulého muže Josefa Ullmanna.“ Marie Ullmannová, Praha III., Slezská 114. 
Provenience: významná moravská sbírka 
 
Posouzeno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Jiřím Machalickým.
Konzultováno s Mgr. Alenou Havlíkovou.
Přiloženo potvrzení autenticity. 
oil, cardboard
Dimensions: 42,5 x 61 cm
Signed lower right "J. Ullmann"
Verso  confirmation of authenticity by Marie Ullmann: "I hereby confirm that this original is the work of my husband Josef Ullmann."
Provenance: significant Moravian collection
 
Consulted with Professor Jaromir Zemina, Dr Jiri Machalicky and Alena Havlikova.
Confirmation of authenticity attached.