Položka 75 Předjaří

(1870 Nekmíř – 1922 Vinohrady)
Vytvořeno: 
-
olej, lepenka 42,5 x 61 cm signováno vpravo dole: J. Ullmann  vzadu dobrozdání rukou Marie Ullmannové: „Stvrzuji tímto, že tento originál je prací mého zesnulého muže Josefa Ullmanna.“ Marie Ullmannová, Praha III., Slezská 114.  Provenience: významná moravská sbírka    Posouzeno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Jiřím Machalickým. Konzultováno s Mgr. Alenou Havlíkovou. Přiloženo potvrzení autenticity. 
Vyvolávací/Prodejní cena
80.000 Kč
  |  
3.140 EUR
Odhadní cena
100.000 – 150.000 Kč
  |  
3.920 – 5.880 EUR
Vydraženo
-

Toto je poslední položka v aukci.