Položka 101 Židle (Dětský pokoj)

(1926 Praha – 2014 Praha)
Vytvořeno: 
1990
kombinovaná technika 58,5 x 37 x 28 cm rozměry dřevěné podložky: 50,5 x 55 cm signováno a datováno na podložce "Adriena Šimotová 90"   Publikováno: - Pavel Brunclík (ed.), Adriena Šimotová, Muzeum umění Olomouc, Národní galerie v Praze, Galerie Pecka, 2006, reprodukováno na str. 139   Posouzeno Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Jiřím Machalickým. Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka, CSc.   Adriena Šimotová-malířka, grafička a sochařka. Výrazná představitelka generace šedesátých let. Se svým manželem, malířem Jiřím Johnem zakládali uměleckou skupinu UB 12. Rovněž členka uměleckého seskupení malířů skupiny G7. Její dílo zastoupeno v Tokio, Washingtonu, Paříži, Stockholmu a mnoha českých státních a soukromých  sbírkách. Adriena Šimotová patří již čtyři desetiletí ke klíčovým osobnostem české výtvarné kultury. Svébytnou Šimotovou již můžeme identifikovat pracemi z první poloviny let šedesátých, které korespondovaly s informelem a byly spjaty s tematizací existenciálních dramat a osobních mikrodramat. Její informel můžeme s nutnou mírou zjednodušení vnímat jako lyrickou abstrakci. Osamostatnění barevné hmoty nebo kresebného gesta v morfologické a barevné subtilnosti vystupuje jako autonomní výtvarné poselství. Takto pojímané možnosti lyrické abstrakce se pro autorku ukázaly jako dobré východisko.

 

Vydraženo
-

Toto je poslední položka v aukci.