27

Auction: 
26.11.2016
Roky: 
(1859 Německé Zlatníky–1913 Černošice)
Year: 
(1859–1913)
Název díla: 
Pobřeží Krku
Artwork: 
Coast at Krk
Vyvolávací/Prodejní cena: 
11 000 Kč
Starting/Selling price: 
410 EUR
Sold: 
18 000 Kč

akvarel na papíře
výřez pasparty: 15,5 x 34,5 cm
signováno vpravo dole: Vácslav Jansa
na rubu staré štítky (první majitel Dr. Zlatník)

Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc.
Posouzeno Doc. PhDr. Marií Mžykovou CSc. a Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou.

Watercolor on paper
Cut from mat: 15.5 x 34.5 cm
Signed lower right “Vácslav Jansa”
Verso old labels including the first owner Dr. Zlatnik

Confirmation of authenticity by Professor Tomas Vlcek attached.
Consulted with Professor Jaromir Zemina and Associate Professor Maria Mzykova.