37

Auction: 
31. 1. 2016
Roky: 
(1879 Nová Cerekev u Pelhřimova - 1934 Bratislava)
Year: 
(1879 Nová Cerekev near Pelhřimov - 1934 Bratislava)
Název díla: 
Postavy v krajině
Artwork: 
Figures in Landscape
Vyvolávací/Prodejní cena: 
15.000 Kč
Starting/Selling price: 
560 EUR

kolem 1910
akvarel a tužka na papíře
výřez pasparty: 20 x 15,5 cm
signováno vpravo dole: Justitz
Provenience: původně ve sbírce Milana Heidenreicha

around 1910
watercolour and pencil on paper
cut of passe-partout: 20 x 15,5 cm
signed lower right: Justitz
Provenance: Milan Heidenreich’s collection