99

Auction: 
31. 1. 2016
Roky: 
(1914 Protivín - 2002 Praha)
Year: 
(1914 Protivín - 2002 Prague)
Název díla: 
Phillips’s
Artwork: 
Phillips’s
Vyvolávací/Prodejní cena: 
22.000 Kč
Starting/Selling price: 
810 EUR

začátek 60. let 20. století
vystřihovaná asambláž
39 x 29 cm
signatura nezjištěna: autor své práce začátkem 60. let většinou nesignoval
Provenience: ze sbírky malíře Ladislava Nováka

beginning of 1960’s
cut assemblage
39 x 29 cm
signature not found: artists didn’t sign most of his works of the beginning of 1960’s
Provenance: collection of Czech painter Ladislav Novák