21

Aukce: 
4.2.2018
Roky: 
(1891 Jaroměř – 1971 Paříž)
Roky - EN: 
(1891 – 1971)
Název díla: 
Bouře ve Fécamp
Název díla - EN: 
Tempête á Fécamp
Vytvořeno: 
1953
Created: 
1953
Vyvolávací/Prodejní cena: 
2.950.000 Kč
Odhadní cena: 
4.000.000 – 6.000.000 Kč
Starting/Selling price: 
115 690 EUR
Estimate: 
156 860 – 235 290 EUR
Vydraženo: 
3.200.000 Kč / 128 000 EUR
olej na plátně
65 x 81 cm
signováno a datováno vpravo dole: J. Šíma 53
vzadu výstavní štítek Galerie Edwin Engelberts Genéve
 
Provenience:
– sbírka Marie Čakrtové, Ženeva / zakoupeno přímo od malíře
 
Vystaveno:
- „Joseph Sima“, Musée National d´Art Moderne, Paris, 7. 11. - 23. 12. 1968, reprodukováno v katalogu výstavy pod č. 65
- „Josef Šíma, retrospektivní výstava 1919-1968, obrazy, kresby, grafika a ilustrace“, Národní galerie v Praze, Svaz československých výtvarných umělců, květen-červen 1968 v Praze – Valdštejnská jízdárna a Palác Kinských, červenec-srpen 1968 v Bratislavě – Slovenská národná galéria, srpen-září 1968 v Brně – Moravská galerie, uvedeno v katalogu výstavy po č. 90, reprodukováno pod č. 90
 
Publikováno:
- František Šmejkal, Josef Šíma, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha 1988, reprodukováno na str. 262, pod č. 287
 
Přiložena expertíza prof. PhDr. Jaromíra Zeminy: „Když Šíma roku 1950 přestal pracovat na československé ambasádě v Paříži, začal po několikaleté přestávce způsobené 2. světovou válkou opět soustavně malovat. Předtím maloval a kreslil jen v roce 1947 během svého prvního poválečného pobytu v Československu, kde ho k tvorbě inspirovala cesta do Slovenska a styk s tamními krajinami a lidovým uměním. Tvůrčí výsledky tohoto pobytu pak v Praze ještě téhož roku vystavil v Topičově salónu. Tak jako Emil Filla po návratu z koncentračního tábora učinil východiskem své nové tvorby vlastní předválečné práce, i Šíma to udělal, a svědčí o tom také posuzovaný obraz. Jeho námětem učinil převalující se zpěněné mořské vlny, jež ho fascinovaly už roku 1933 za pobytu v Hendaye a inspirovaly k několika obrazům. Tentokrát nemaloval moře (Atlantský oceán) u francouzsko-španělského pomezí, ale u Normandie a nebylo to moře klidné, při pobřeží, jako tehdy, ale zdivočelé bouří, která jeho vlny zvyšuje. Pěna některých vln tu má tvar lodi, jako jej má oblak na obraze Prázdno a vítr z roku 1954 a oblaky na obrazech krajin ze začátku třicátých let. Tam je taková i podoba země, plující ve vesmírném prostoru jako oblaky a spolu s nimi tak znázorňující jednotu světa: co je nahoře, je i dole. Toto pojetí, pro Šímu charakteristické, vysvítá i ze srovnání Bouře ve Fécamp s obrazem Slovensko z roku 1947, kde se zemské vrstvy podobají mořským vlnám a také jako by se převalovaly. (Všechny tři jmenované obrazy jsou reprodukovány v monografii o Šímovi od Františka Šmejkala, kterou vydalo nakladatelství Odeon v Praze roku 1988, na straně 245, 262 a 263.) Jak dokládá štítek na zadní straně obrazu, byl vystaven v Galerii Edwin Engelberts v Ženevě.“
                                                    
Posouzeno PhDr. Karlem Srpem, Ph.D., PhDr. Jiřím Machalickým, Vladimírem Lekešem a Mgr. Alenou Havlíkovou.
Přiložen rentgenový snímek obrazu a zpráva akad. mal. a restaurátora Tomáše Bergera.
 
Jedná se o jeden z nejdůležitějších obrazů z poválečné tvorby Josefa Šímy.
Oil on canvas
Dimensions: 65 x 81 cm
Signed and dated lower right "J. Sima 53"
Verso old exhibition label Galerie Edwin Engelberts Genéve
 
Provenance: the collection of Marie Cakrtova, Geneva / purchased directly from the painter
 
Published.
 
Expertise by Professor Jaromir Zemina attached.
Consulted with Dr Karel Srp, Dr Jiri Machalicky, Vladimir Lekes and Mgr Alena Havlikova.
Expertise incl. restoration report and x-ray photos of the painting by Tomas Berger attached.