Položka 69 Při modlitbě / Zbožné vesničanky

(1861 Kněždub – 1940 Hroznová Lhota)
Vytvořeno: 
1937
olej, plátno, lepenka  46,5 x 68,5 cm  signováno a datováno vpravo dole: Joža Uprka 37.  Provenience: významná moravská sbírka   Přiložena expertíza prof. PhDr. Jaromíra Zeminy:„Uprka byl od sklonku 19. století až do konce svého života jedním z našich nejpopulárnějších umělců, jehož obrazy patřily k nejžádanějším a nejlépe placeným. O Uprkově proslulosti, kterou stvrzovala různá vyznamenání doma i v zahraničí, svědčí například návštěva Augusta Rodina roku 1902 u něho v Hroznové Lhotě. Uprkův přínos našemu umění spočíval nejen v nových námětech, jimiž byly slavnostní chvíle na Moravském Slovácku, jako Jízda králů a pouť ke Svatému Antoníčku, nýbrž i v jejich osobitém malířském podání. Kulturní historikové oceňují i jeho významný podíl na organizaci výtvarného dění na Moravě. Uprka měl výrazný smysl pro zdobnou složku malby, který se projevoval zářivou pestrou barevností a čím dále větší plošností. Uprkovy vrcholné obrazy působí místy jako mozaika a svědčí o ovlivnění jeho realismu impresionismem a secesí. Posuzovaný obraz má všechny charakteristické rysy Uprkovy pozdní tvorby – vznikl tři roky před jeho smrtí -, zvláštní zmínku tu zasluhuje delikátní neobvykle tlumený kolorit, v němž se podstatnou měrou uplatňuje bělost velké plochy, která tvoří podklad barev a splývavě spojuje popředí s pozadím, zobrazeným jen náznakově, jako by bylo spíš tušeno než vskutku viděno.“Dále posouzeno PhDr. Jiřím Machalickým a Mgr. Alenou Havlíkovou.  Přiloženo potvrzení autenticity. 
Vyvolávací/Prodejní cena
350.000 Kč
  |  
13.730 EUR
Odhadní cena
400.000 - 500.000 Kč
  |  
15.690 – 19.610 EUR
Vydraženo
420.000 Kč / 16 470 EUR

Toto je poslední položka v aukci.