Položka 8.

Panna Marie a sv. Jan Evangelista
konec 14. století
České země dřevěné plastiky, polychromie lipové dřevo Panna Marie – 21, 5 cm sv. Jan Evangelista – 22 cm   Provenience: zahraniční soukromá sbírka   Konzultováno s doc. Dr. et Ing. Jiřím Fajtem, Ph.D. a dalšími odborníky na umění gotiky. Přiloženo potvrzení autenticity.
Vyvolávací/Prodejní cena
380.000 Kč
  |  
14 620 EUR
Odhadní cena
500.000 – 1.000.000 Kč
  |  
19 230 – 38 460 EUR
Vydraženo
800 000 Kč