8.

Aukce: 
Říjnová aukce v Mánesu
Autor: 
Panna Marie a sv. Jan Evangelista
Roky: 
konec 14. století
Roky - EN: 
late 14th century
Vyvolávací/Prodejní cena: 
380.000 Kč
Odhadní cena: 
500.000 – 1.000.000 Kč
Starting/Selling price: 
14 620 EUR
Estimate: 
19 230 – 38 460 EUR
Vydraženo: 
800 000 Kč
České země
dřevěné plastiky, polychromie
lipové dřevo
Panna Marie – 21, 5 cm
sv. Jan Evangelista – 22 cm
 
Provenience: zahraniční soukromá sbírka
 
Konzultováno s doc. Dr. et Ing. Jiřím Fajtem, Ph.D. a dalšími odborníky na umění gotiky.
Přiloženo potvrzení autenticity.
Czech land
wooden sculptures, polychromy, linden wood
Madonna – 21,5 cm
Saint John the Evangelist – 22 cm
 
Provenance: foreign private collection
 
Consulted with Dr Jiri Fajt and other experts of Gothic art.
Confirmation of authenticity attached.