6.

Aukce: 
Říjnová aukce v Mánesu
Autor: 
Olbram Zoubek
Roky: 
(1926 Praha – 2017 Praha)
Roky - EN: 
(1926 – 2017)
Název díla: 
Kazi
Název díla - EN: 
Kazi
Vytvořeno: 
1998
Created: 
1998
Vyvolávací/Prodejní cena: 
800.000 Kč
Odhadní cena: 
1.300.000 – 1.700.000 Kč
Starting/Selling price: 
30 770 EUR
Estimate: 
50 000 – 65 380 EUR
Vydraženo: 
800 000 Kč
bronz výška: 199 cm
signatura nezjištěna
 
Provenience: soukromá sbírka, Německo (přiložena autorova fotografie díla)

Posouzeno a konzultováno PhDr. Polanou Bregantovou, dcerou autora a předsedkyní správní rady Nadačního fondu Kmentová Zoubek, držitelkou autorských práv sochaře.
Přiloženo potvrzení autenticity psané rukou autora: „Zobrazené dílo Kazi z roku 1998 provedené v bronzu (1. bronzový odlitek) je mým autorským dílem, Olbram Zoubek". Existuje pouze jeden bronzový odlitek sochy. 
bronze
height: 199 cm
 
Provenance: private collection, Germany (attached photo of the sculpture in the author's atelier)
 
Consulted with Dr Polana Bregantova, daughter of the author and chairwoman of the Board of Trustees of the Kmentova Zoubek Foundation.
Confirmation of authenticity attached written by the hand of the author: „The depicted work Kazi from 1998 made in bronze (1st bronze casting) is my work in May 2002 “, Olbram Zoubek