Položka 68. Figurální náčrt (Muzikanti)

František Kupka
(1871 Opočno – 1957 Puteaux, Francie)
Vytvořeno: 
1901 – 1902
tužka na papíře 11 x 19 cm vlevo dole přípis rukou autora: „Skica od prof. Frant. Kupky 14./3 1927 J. Waldes.“ vzadu číslováno: W 2124, W. 62, 79, K 5060   Provenience: – zakoupeno Jindřichem Waldesem přímo od Františka Kupky – roku 1939 zabaveno gestapem, přešlo do Zemské galerie a následovně do Národní galerie v Praze – deponováno ve sbírkách Národní galerie v Praze, evidováno pod č. W 2124 / NG K 5060  – roku 1996 restituce Národní galerie v Praze (tzv. Waldesova) dědicům továrníka Jindřicha Waldese – významná soukromá sbírka    Publikováno: – Anna Pachovská, Kupka – Waldes: Malíř a jeho sběratel, Petr Meissner, Antikvariát Meissner, Praha 1999, reprodukováno na str. 405, č. 239   Posouzeno a konzultováno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.   Přiloženo potvrzení autenticity Vladimíra Lekeše, hlavního autora Soupisu olejomaleb Františka Kupky (vydaného ve spolupráci Adolf Loos Apartment and Gallery, Národní galerie v Praze, rakouské Národní galerie Belvedere a držitele autorských práv malíře francouzskou státní společností Adagp Paříž), zapsaného v Guide international des experts et spécialistes, vydávaném ve Francii. 
Vyvolávací/Prodejní cena
50.000 Kč
  |  
2 000 EUR
Odhadní cena
70.000 – 100.000 Kč
  |  
2 800 - 4 000 EUR
Vydraženo
100.000 Kč