1

Aukce: 
14.5.2017
Roky: 
(1913 Horní Újezd - 2005 Praha)
Roky - EN: 
(1913 - 2005)
Název díla: 
Bez názvu
Název díla - EN: 
Untitled
Vytvořeno: 
1990
Created: 
1990
Vydraženo: 
2.900.000 Kč / 108.614 EUR
olej na plátně
115 x 115 cm
signatura nezjištěna (autor své obrazy často nesignoval)
 
vzadu staré razítko Galerie Amaignere St. Germain 43, rue de Saintonge, 75003 Paris
vzadu štítek Jiri Svestka Gallery inv.číslo VB/Pa 1
  
Vystavováno:
- Václav Boštík, Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, jaro 1991 (mimo výstavní katalog)
 
Provenience:
- zakoupeno přímo od autora z výstavy v Düsseldorfu v roce 1991
- Jiri Svestka Gallery
- soukromá sbírka
 
Václav Boštík, jeden z nejvýraznějších představitelů lyrického proudu poválečné abstrakce, směřoval od počátku své tvorby k meditativně-minimalistickému výrazu. Hledal universální, nadosobní řád, jednotu člověka s přírodou a Bohem, cestu ke světu prvotní zkušenosti.
Olej Václava Boštíka je typickým příkladem jeho celoživotního usilování o propojení duchovního a exaktního. Centrální kompozice bílého plátna byla mezinárodní kritikou srovnávána s díly nejvýznamnějších minimalistických umělců stejné generace, jako například Američanky Agnes Martinové.
Oil on canvas
Dimensions: 115 x 115 cm
Signature undetected (Bostik often didn´t sign his paintings)
Verso old stamp of Galerie Amaignere St. Germain 43, rue de Saintonge, 75003 Paris
Verso label of Jiri Svestka Gallery no. VB/Pa 1
    
Exhibited:
Václav BoštíkKunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, spring 1991 (not included in the exhibition catalogue)
 
Provenance:
- bought directly from the author from the exhibition in Düsseldorf in 1991
- Jiri Svestka Gallery
- private collection