Položka 1 Bez názvu

(1913 Horní Újezd - 2005 Praha)
Vytvořeno: 
1990
olej na plátně 115 x 115 cm signatura nezjištěna (autor své obrazy často nesignoval)   vzadu staré razítko Galerie Amaignere St. Germain 43, rue de Saintonge, 75003 Paris vzadu štítek Jiri Svestka Gallery inv.číslo VB/Pa 1    Vystavováno: - Václav Boštík“, Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, jaro 1991 (mimo výstavní katalog)   Provenience: - zakoupeno přímo od autora z výstavy v Düsseldorfu v roce 1991 - Jiri Svestka Gallery - soukromá sbírka   Václav Boštík, jeden z nejvýraznějších představitelů lyrického proudu poválečné abstrakce, směřoval od počátku své tvorby k meditativně-minimalistickému výrazu. Hledal universální, nadosobní řád, jednotu člověka s přírodou a Bohem, cestu ke světu prvotní zkušenosti. Olej Václava Boštíka je typickým příkladem jeho celoživotního usilování o propojení duchovního a exaktního. Centrální kompozice bílého plátna byla mezinárodní kritikou srovnávána s díly nejvýznamnějších minimalistických umělců stejné generace, jako například Američanky Agnes Martinové.
Vydraženo
2.900.000 Kč / 108.614 EUR

Toto je poslední položka v aukci.