20

Aukce: 
14.5.2017
Jméno autora: 
Max
Příjmení autora: 
Švabinský
Roky: 
(1873 Kroměříž – 1962 Praha)
Roky - EN: 
(1873 - 1962)
Název díla: 
V ráji
Název díla - EN: 
In Paradise
Vytvořeno: 
1918
Created: 
1918
Vydraženo: 
26.000 Kč / 974 EUR
dřevoryt
výřez pasparty: 81,5 x 54,5 cm
signováno a datováno vpravo dole "MAX ŠVABINSKÝ 1918"
 
Posouzeno Doc. PhDr. Marií Mžykovou, CSc. a Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou.
Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka, CSc.
Woodcut
Cut from mat: 81,5 x 54,5 cm
Signed and dated lower right "MAX ŠVABINSKÝ 1918"
 
Consulted with Professor Marie Mzykova and Professor Jaromir Zemina.
Confirmation of authenticity by Professor Tomas Vlcek attached.