Položka 30 Hlava

(1882 Chropyně-1953 Praha)
Vytvořeno: 
1935
opuka výška: 53 cm signatura nezjištěna   Provenience: významná soukromá sbírka   Srovnávací literatura: - Vojtěch Lahoda, Emil Filla, Praha 2007, s. 443, obr. č. 480 - Emil Filla (1882-1953), Národní galerie v Praze 2007 - Emil Filla, sochař, katalog k výstavě, Severočeská galerie výtvarných umění v Litoměřicích 2002 - Emil Filla, Melantrich, a.s. v Praze 1938   Přiloženo potvrzení autenticity uznávaného znalce Doc. PhDr. Jiřího Šetlíka, CSc., který uvádí: „Potvrzuji, že předložená plastika v opuce je původním dílem E. Filly z roku 1935. Jde o variantu plastiky pod názvem Hlava, která je uložena ve sbírkách Národní galerie v Praze.“   Přiložena expertíza Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy:„Nepochybuji o tom, že autorem této nesignované sochy je Emil Filla (1882-1953). Filla se v letech 1934-1938 zabýval také sochařstvím, obzvlášť intenzivně roku 1934. Tehdy vytvořil mimo jiné řadu Hlav, inspirovaných několika Ženskými hlavami Pabla Picassa, vzniklými roku 1932, které se vyznačují klidnými oblými objemy, z nichž nejmohutnější je nos. S nimi pak kontrastuje jedno z očí, které není zpodobeno plasticky, ale kresebně: je vyryto. Filla podobným způsobem pojal i svoje Hlavy; vytvářel je ze sádry nebo z pálené hlíny a některé dal odlít do bronzu. Kromě těchto plastik vzniklo několik kamenných skulptur – roku 1934 ženská Hlava z pískovce a mužská Hlava z mušlového vápence, roku 1935 pak mužská Hlava z opuky, a to ve dvou verzích. Ty však jsou už pojaty jinak, s menší závislostí na Hlavách Picassových: velký nos zůstal, ale obliny obličeje byly vystřídány útvary hranatými, působícími velmi dramaticky. Domnívám se, že verze patřící nyní Národní galerii je z nich první a ta, kterou posuzuji, je její replika, odlišná v některých detailech. Ani jedna kamenná Hlava není signována, pokud jde o sádrové a hliněné plastiky, Filla jich podepsal nebo i datoval jen několik. Výsledky své sochařské činnosti z roku 1934, spolu s rozsáhlým souborem grafických listů, Filla vystavil v roce 1935 v budově SVU Mánes, pozdější práce nebyly společně vystaveny nikdy. Až roku 2002 jsem připravil pro Galerii výtvarného umění v Litoměřicích první výstavu celé Fillovy sochařské tvorby od roku 1913 do roku 1938, kde byla také opuková Hlava z Národní galerie.“  Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka, CSc.  Kvalitou srovnatelné sochařské dílo Emila Filly se ještě na aukčním trhu nedražilo. Emil Filla - malíř, grafik, sochař a výtvarný teoretik, profesor Vysoké školy umělecko-průmyslové. Studoval na pražské Akademii (do roku 1906). Byl členem skupiny Osma, s níž začal vystavovat (1907, 1908). Od roku 1907 podnikal cesty do Francie. Od roku 1909 do 1911 členem SVU Mánes, 1911-1914 členem Skupiny výtvarných umělců, 1914-1919 v Holandsku ve službách československého odboje. Po válce opět působí v SVU Mánes. Spoluredaktor uměleckého časopisu Volné směry, redigoval Prameny. Roku 1932 se koná v Mánesu v Praze jeho jubilejní, retrospektivní výstava. V roce 1939 je zatčen a uvězněn v koncentračním táboře v Buchenwaldu. V roce 1945 se konala jeho první poválečná výstava v Mánesu.
Vydraženo
1.500.000 Kč / 56.180 EUR

Toto je poslední položka v aukci.