Položka 31 U potoka (z Okoře)

(1872 Loucká u Mšena -1941 Častolovice)
Vytvořeno: 
1899
olej na lepence 73,5 x 89 cm signováno vpravo dole ke středu "Ant. Hudeček"   Vystavováno a publikováno: - Katalog VI. Výstavy S.V.U. Mánes, Praha 1902, M.Aleš, A.Hudeček, Francouzská grafika, pod názvem "Potok" katalogové číslo 169 - Antonín Hudeček a Okoř, Galerie moderního umění Roudnice nad Labem (23.6. - 18.9.2016), katalogové číslo 14, reprodukováno na straně 33   Přiložena expertiza Doc. PhDr. Marie Mžykové, CSc. Posouzeno Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou. Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka, CSc.  Mimořádně kvalitní dílo autora z nejvíce ceněného období autora.  Po prvních pokusech o figurální malbu i akty se Antonín Hudeček plně věnoval malbě krajin, lesa a selských stavení. Byl ovlivněn J. Mařákem, A. Slavíčkem a do jisté míry i francouzským impresionismem. Od roku 1877 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů M. Pirnera a V. Brožíka. Od roku 1895 měl atelier v Praze a připojil se- společně s Antonínem Slavíčkem- ke skupině malířů, kteří pod vedením Julia Mařáka malovali krajiny, zejména v okolí Okoře. Roku 1898 vystavoval na první výstavě spolku Mánes a roku 1900 poprvé ve Vídni. V roce 1902 cestoval po Itálii a Sicílii, po návratu maloval krajiny z okolí Kolína a pohledy na Prahu. Po dalším zájezdu na Sicílii v roce 1909 začal malovat v okolí Police nad Metují. Dvakrát navštívil ostrov Rujana, od roku 1920 pravidelně pobýval v Tatrách a v Banské Bystrici a od roku 1927 také na Podkarpatské Rusi. Roku 1930 byl jmenován řádným členem české akademie věd a umění a za životní dílo dostal její cenu.

 

Vydraženo
3.200.000 EUR / 119.850 EUR

Toto je poslední položka v aukci.