Položka 36 Při toaletě

(1871 Plzeň – 1939 Praha)
pastel na papíře 99,5 x 69 cm signováno vpravo nahoře "Karel Špillar"   Přiložena expertiza Doc. PhDr. Marie Mžykové, CSc. Posouzeno Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou. Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka, CSc.   Karel Špillar byl čelným představitelem české secese (podílel se například na výzdobě Obecního domu v Praze).
Vydraženo
70.000 Kč / 2.622 EUR

Toto je poslední položka v aukci.